Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie Drukuj Stworz PDF

                                                        

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujÄ…ca w obszary wiejskie

Projekt pn.: „Remont Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej w Mikoszewie”
wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Celem projektu jest podniesienie standardu infrastruktury społecznej w miejscowości Mikoszewo poprzez kompleksowy remont budynku Centrum Aktywności Lokalnej.

Operacja wpÅ‚ynie na rozwój turystyki poprzez umożliwienie organizacji w wyremontowanej sali widowiskowej imprez kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkaÅ„ców i turystów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czterema podmiotami, przy ponad 50% udziale Å›rodków wÅ‚asnych.

Zakres prac budowlanych
Zakres projektu obejmuje termomodernizacjÄ™ caÅ‚oÅ›ci obiektu, zagospodarowanie terenu (remont istniejÄ…cych nawierzchni) oraz remont części budynku, w której znajduje siÄ™ sala widowiskowa. Część Ochotniczej Straży Pożarnej zostaÅ‚a niedawno wyremontowana, wobec czego nie wymaga odnowienia.
Prace termomodernizacyjne i dot. zagospodarowania terenu
• Ocieplenie stropodachów, wykonanie nowego pokrycia dachowego
• Ocieplenie przegród zewnÄ™trznych
• Remont betonowego zadaszenia nad wejÅ›ciem do budynku
• Wymiana opaski wokóÅ‚ budynku
• Wymiana okien (wraz z parapetami) i drzwi zewnÄ™trznych, niespeÅ‚niajÄ…cych wymogów
izolacyjności cieplnej
• Wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
• Montaż instalacji elektrycznego ogrzewania (wg opracowania branży sanitarnej i
elektrycznej)
• Rozbiórka betonowego podestu na gruncie przy wejÅ›ciu
• Wykonanie nowych spoczników betonowych przy drzwiach od tyÅ‚u budynku
• Wykucie wczeÅ›niej zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych
• Wymiana instalacji odgromowej (wg projektu branży elektrycznej)
• Remont nawierzchni pieszych i jezdnych wokóÅ‚ budynku
Prace remontowe
• Skucie części posadzek i wyrównanie poziomów oraz wykonanie nowych posadzek
• Wycyklinowanie i lakierowanie parkietu sceny
• Wyrównanie poziomu sceny i stanowiska operatora dźwiÄ™ku– wykonanie drewnianej
konstrukcji z belek i drewnianej podłogi
• Wykonanie cokolików przyÅ›ciennych i montaż ćwierćwaÅ‚ków drewnianych
• Rozbiórka części Å›cian dziaÅ‚owych z cegÅ‚y i pÅ‚yt GK, wymurowanie i otynkowanie
nowych
• Skucie glazury ze Å›cian
• Wyrównanie powierzchni Å›cian tynkiem cem.-wap., malowanie Å›cian, uÅ‚ożenie nowej
glazury w pomieszczeniach mokrych
• Rozbiórka sufitów
• Wykonanie sufitów podwieszanych z pÅ‚yt GK i GKBI
• Rozbiórka schodów drewnianych
• Zamurowanie otworu drzwiowego
• Wykucie otworu drzwiowego i montaż nadproża
• Podniesienie otworu drzwiowego i okiennego oraz montaż nadproży przy wejÅ›ciu do
stanowiska operatora dźwięku
• Wymiana stolarki drzwiowej wewnÄ™trznej
• Instalacja systemowych kabin WC
• Montaż wentylacji mechanicznej wraz z wykuciem otworów oraz wykonaniem obudów
kanaÅ‚ów z pÅ‚yt GK
• Remont balustrad stalowych
• Remont stalowej konstrukcji oÅ›wietlenia
• Remont stalowego podestu i schodków na scenÄ™

Liczba wyświetleń: 2782