Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie Drukuj Stworz PDF

                                                        

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.: „Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Celem projektu jest podniesienie standardu infrastruktury społecznej w miejscowości Mikoszewo poprzez kompleksowy remont budynku Centrum Aktywności Lokalnej.

Operacja wpłynie na rozwój turystyki poprzez umożliwienie organizacji w wyremontowanej sali widowiskowej imprez kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców i turystów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czterema podmiotami, przy ponad 50% udziale środków własnych.

Zakres prac budowlanych
Zakres projektu obejmuje termomodernizację całości obiektu, zagospodarowanie terenu (remont istniejących nawierzchni) oraz remont części budynku, w której znajduje się sala widowiskowa. Część Ochotniczej Straży Pożarnej została niedawno wyremontowana, wobec czego nie wymaga odnowienia.
Prace termomodernizacyjne i dot. zagospodarowania terenu
• Ocieplenie stropodachów, wykonanie nowego pokrycia dachowego
• Ocieplenie przegród zewnętrznych
• Remont betonowego zadaszenia nad wejściem do budynku
• Wymiana opaski wokół budynku
• Wymiana okien (wraz z parapetami) i drzwi zewnętrznych, niespełniających wymogów
izolacyjności cieplnej
• Wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
• Montaż instalacji elektrycznego ogrzewania (wg opracowania branży sanitarnej i
elektrycznej)
• Rozbiórka betonowego podestu na gruncie przy wejściu
• Wykonanie nowych spoczników betonowych przy drzwiach od tyłu budynku
• Wykucie wcześniej zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych
• Wymiana instalacji odgromowej (wg projektu branży elektrycznej)
• Remont nawierzchni pieszych i jezdnych wokół budynku
Prace remontowe
• Skucie części posadzek i wyrównanie poziomów oraz wykonanie nowych posadzek
• Wycyklinowanie i lakierowanie parkietu sceny
• Wyrównanie poziomu sceny i stanowiska operatora dźwięku– wykonanie drewnianej
konstrukcji z belek i drewnianej podłogi
• Wykonanie cokolików przyściennych i montaż ćwierćwałków drewnianych
• Rozbiórka części ścian działowych z cegły i płyt GK, wymurowanie i otynkowanie
nowych
• Skucie glazury ze ścian
• Wyrównanie powierzchni ścian tynkiem cem.-wap., malowanie ścian, ułożenie nowej
glazury w pomieszczeniach mokrych
• Rozbiórka sufitów
• Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK i GKBI
• Rozbiórka schodów drewnianych
• Zamurowanie otworu drzwiowego
• Wykucie otworu drzwiowego i montaż nadproża
• Podniesienie otworu drzwiowego i okiennego oraz montaż nadproży przy wejściu do
stanowiska operatora dźwięku
• Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
• Instalacja systemowych kabin WC
• Montaż wentylacji mechanicznej wraz z wykuciem otworów oraz wykonaniem obudów
kanałów z płyt GK
• Remont balustrad stalowych
• Remont stalowej konstrukcji oświetlenia
• Remont stalowego podestu i schodków na scenę

Liczba wyświetleń: 2698