Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa rurociągu magistralnego łączacego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo Drukuj Stworz PDF

                                                           

 

Na terenie objętym projektem brak jest poprawnie działającego systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki z większości budynków odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (Popowo) lub do istniejącej szczątkowej kanalizacji sanitarnej (Nowotna) skąd zrzucane są bezpośrednio do rowu lub gruntu. Wybudowanie prawidłowego systemu kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach korzystnie wpłynie na poprawę warunków sanitarnych tych terenów. Ponadto wybudowanie przewodu magistralnego na trasie Nowotna — Stegna umożliwi podłączenie w późniejszym czasie kolejnych miejscowości znajdujących się w Gminie Stegna. Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przez PK „Mierzeja” w Stegnie zaprojektowano układ kanalizacji grawitacyj no — tłocznej odprowadzającej ścieki z przedmiotowych miejscowości do oczyszczalni ścieków komunalnych w Stegnie. Zaprojektowano 3 tłocznie ścieków, których zadaniem jest przetłoczenie ścieków sanitarnych przewodem magistralnym w stronę oczyszczalni ścieków.

Liczba wyświetleń: 2353