Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot Drukuj Stworz PDF

Harmonogram wykonania zadań realizowanych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Kwota Osoby odpowiedzialne za realizację
1 Stegna Nie zÅ‚ożono wniosku 0  
2 Jantar Zakup  Å‚awek i koszy betonowych 6.302,00
Przygotowanie imprez kulturalnych -  DzieÅ„ Rybaka  - 7 500
Zakup i montaż elementu zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw Jantarze LeÅ›niczówka  - 11 000,00
24 802,00 J. ProÅ„czuk  - soltys
A. Marcinkowski   U.G
I. Grudniewska    GOK

A. Marcinkowski   U.G
3 Mikoszewo  Wyposażenie Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej 23 637,00                    23 637,00 I. Mickiewicz -  soÅ‚tys
I. Grudniewska  GOK
4 Izbiska  Zakup wyposażenia do pomieszczeÅ„ Åšwietlicy Wiejskiej w miejscowoÅ›ci Izbiska 7 143,00 7 143,00 Z. WÅ‚uka -  soÅ‚tys

I. Grudniewska  GOK
5 Przemysław Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu 12 872,00 12 872,00 I. Popielarz - sołtys
A. Marcinkowski   UG.
6 Drewnica Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach -
24 802,00
24 802,00 A. Mirosława - sołtys
S. Garbowski  UG.
7 Dworek Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy  10 000,00
Remont świetlicy 13 438,00
23 438,00 L. Stępień - sołtys

S. Garbowski  UG
I. Grudniewska  GOK
8 Bronowo Uzupelnienie  oÅ›wietlenia we wsi WiÅ›niówka 6 000,00
Utworzenie Centrum Rekreacyjno Sportowego 9 115,00
Ogrodzenie Remizy Strażackiej w Broniewie   5 000,00
20 115,00 J. Żytkowski - sołtys

S. Garbowski  - UG
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski  UG
9 Rybina UzupeÅ‚nienie oÅ›wietlenia drogowego wsi Rybina  w rejonie drogi 247  -     17 337,00 17 337,00 J. Kogut  - soltys
S. Garbowski  -  UG
10 Chełmek Oświetlenie 5 630,00 5 630,00 B. Przyboojewska
S. Garbowski  UG.
11 Chełmek
Osada
Zakup transport i montaż mobilnego pomostu pływajacego 8 850,00
Zakup garażu blaszanego 1 500,00
 Koszenie boiska sportowego 600,00
Zakup tablicy informacyjnej   856,00
11 806,00 J. Milczanowski - soł
S. Garbowski  - UG.
A. Marcinkowski - UG.
A. Marcinkowski -UG.
A. Marcinkowski -UG.
12 Åšwierznica OÅ›wietlenie  8 259,00 8 259,00 L.SmoliÅ„ski - soÅ‚tys
S. Garbowski -  UG
13 GÅ‚obica DoÅ›wietlenie wsi 6 201,00 6 201,00 S. Szal  SoÅ‚tys
S. Garbowski
14 Chorążówka Remont drogi przeciwpowodziowej  - 6 399,00 6 399,00 K. Kos  - soÅ‚tys
S. Garbowski  - UG.
15 Tujsk Budowa chodnika  w Tujsku 11 652,00
Budowa placu zabaw  Nowotna 10 000,00
21 652,00 W. Kolasa  - soÅ‚tys
S. Garbowski  UG.
A. Marcinkowski  UG.
16 Stobiec Zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej  6 000,00
 Zakup polbruku na parking przy Å›wietlicy 3 375,00
9 375,00 A. Machula  - soÅ‚tys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski
17 Stegienka Ogrodzenie placu zabaw Stegienka Osada  9 000,00
 Zakup kosiarki żyÅ‚kowej  Stegienka i Steg. Osada 1 000,00
Zakup gabloty do Å›wietlicy  Stegienka  1 000,00
 Zakup żaluzji okiennych do Å›wietlicy w Stegience 400,00
Organizacja festynu otwarcie placu zabaw  Osada  951,00
12 351,00 P. Hoppe  - soÅ‚tys
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski UG
I. Grudniewska GOK
I. Grudniewska  GOK
I. Grudniewska  GOK
18 Å»uÅ‚awki Remont Å›wietlicy wiejskiej   15 000,00
Zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, osprzętu do prac porządkowych ( świetlica boisko, park) 4 991,00
19 991,00 D. JarmuÅ‚  - soltys
I. Grudniewska  UG

A. Marcinkowski  UG
19 Junoszyno Wykonanie wiaty wolnostojÄ…cej z wyposażeniem 14 832,00 14 832,00 A. Górska  - soÅ‚tys
A. Marcinkowski
    Razem 270 642,00  
Liczba wyświetleń: 854