Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2012 rok Drukuj Stworz PDF

 

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogółem

Wysokość limitu środków przypadających na sołectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa,zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw

25 434

28434

 

28 434

 

M. Ogrodowski-sołtys,

J. Milczanowski

Przygotowanie imprezy kulturalnej - II Święto Muszelki (zespół muzyczny)

3000

J. Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dnia Rybaka (nagłośnienie, zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości)               5 000   nagrody  500

5 500

27200

 

27211

  

J. Siwa-sołtys

 

J. Milczanowski

 

Donice na kwiaty na  teren wsi Jantar

2 400

J. Milczanowski

2

Zakup stołów do OSP Jantar  2x 200

400

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw dla dzieci

13 900

J. Milczanowski

Zakup kabla z rozdzielnicą

5 000

J. Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup 10 ławek i 10  koszy na śmieci

13 000

27382

 

27382

  

I. Mickiewicz-sołtys

J. Milczanowski

Remont bieżący schodów

4 200

J. Milczanowski

Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo

5 000

J. Milczanowski

Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)

2 000

J. Milczanowski

Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stół ping- pongowy w parku

2 000

J. Milczanowski

 Konserwacja zabawek i ławek w parku (malowanie, lakierowanie, pielęgnacja) - zlecenie firma zewnętrzna

1 182

J. Milczanowski

4

Izbiska

Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacją

8 000

8189

 

8189

 

Z. Włuka-sołtys

 

J. Milczanowski

Uporządkowanie terenu wokół świetlicy, zakup materiałów

189

J. Milczanowski

5

Przemysław

Zakup niezbędnych mteriałów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym

14 672

14672

14 672

I. Popielarz-sołtys

J. Milczanowski

6

Drewnica

Utworzenie parku

23 000

28434

 

28434

 

 

 

 

M. Arcabowicz - sołtys,

J. Milczanowski

Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy

2 500

J. Milczanowski

Zakup stroi sportowych dla Młodzików-Czarni Przemysław

2 500

R. Tokarski

Organizacja Dożynek-zakup materiałów do wieńców dożynkowych

234

J. Milczanowski

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży-zakup produktów spożywczych

200

J. Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica

10 000

26813

 

26813

 

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont Świetlicy Wiejskiej w Dworku

16 813

J. Milczanowski

8

Bronowo

Zakup kosy spalinowej

2 000

22832

 

22832

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Żytkowski - sołtys

J. Milczanowski

Zakup środków ochrony roślin

200

J. Milczanowski

Paliwo do kosy

432

J. Milczanowski

Konserwacja kosy

400

J. Milczanowski

Organizacja festynu wiejskiego

1 500

J. Milczanowski

Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna

3 000

J. Milczanowski

Zakup cementu

440

J. Milczanowski

Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania

4 860

J. Milczanowski

Zakup siatki do bramki do piłki nożnej, ławek, koszy betonowych na śmieci, elementów na plac zabaw

10 000

J. Milczanowski

9

Rybina

Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem

10 000

19818

 

19818

 

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegające na udrożnieniu rowów metodą mechaniczną przez firmę

3 000

W. Cieśluk

Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, słupów ogrodzeniowych oraz zakup urzadzeń zabawowych

5 000

J. Milczanowski

Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespołów)

1 818

J. Milczanowski

10

Chełmek

Zakup namiotu oraz stołów i ławek

6 483

6 483

6 483

B.  Borkowska-Przyboojewska

J. Milczanowski

11

Chełmek Osada

Zakup materiałów i budowa wiaty drewnianej do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa

12 200

13620

 

13620

 

J. Milczanowski - sołtys

J. Milczanowski

koszenie boiska piłkarskiego

620

J. Milczanowski

Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna

800

 

J. Milczanowski

12

Świerznica

Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)

2 500

9440

  

9440

 

W. Gierszewska-sołtys

 

W. Cieśluk

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikrowela, obrusy, sztućce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)

5 440

J. Milczanowski

Organizacja spotkania:  Prąd  50

50

J. Milczanowski

 

 

wywóz śmieci i opłata zespołu

1 000

J. Milczanowski

 

ZAIKS

100

J. Milczanowski

 

Zakup materiałów

350

J. Milczanowski

13

Głobica

Brak wniosku

 

 

7109

S. Szal  Sołtys

 

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 399

6 399

7336

K. Kos  - sołtys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Remont drogi od  pani Gieriak  do państwa Parol i od państwa Stefaniak do drogi głównej wsi

10 000

15667

 

15667

 

W. Kolasa

W. Cieśluk

Remont pomieszczeń, które zajmuje Koło Gospodyń Wiejskich w świetlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, założenie grzejników, podłączenie wody, pomalowanie)

5 667

J. Milczanowski

16

Stobiec

Utworzenie zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Stobcu

10 634

10634

10634

A. Machula  - sołtys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

W. Cieśluk

17

Stegienka

Budowa placu zabaw - dokumentacja, huśtawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, ławy i ławki, uporządkowanie terenu pod  plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)

7 827

9127

 

9127

 

 

P. Hoppe-sołtys

J. Milczanowski

Zakup chłodziarki do świetlicy

1 000

J. Milczanowski

Zorganizowanie festynu w związku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup środków spożywczych, opakowań jednorazowych, nagród dla dzieci

300

J. Milczanowski

18

Żuławki

 Remont świetlicy wiejskiej - dokończenie (wzmocnienie ścian dachu łazienki)

2 000

22832

 

22832

  

 

D. Jarmuł-sołtys

J. Milczanowski

Zakup mebli -wyposażenia świetlicy

4 500

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu

10 000

J. Milczanowski

Zakup ławek i  koszy na smieci na terenie Sołectwa.

2 500

J. Milczanowski

Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu

400

J. Milczanowski

konserwacja kosiarki

600

J. Milczanowski

Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołajki), zakup namiotu

2 832

J. Milczanowski

19

Junoszyno

Uzbrojenie placu zabaw (prąd, woda, dokumentacja)-kontynuacja

6 000

17402

 

17402

  

A. Górska-sołtys

W. Cieśluk

Utrzymanie i pielęgnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek,  paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)

1 500

J. Milczanowski

Ułożenie płyt drogowych

8 402

W. Cieśluk

Organizacja festynu (zakup nagród, węgla, naczyń jednorazowych)

1 500

J. Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)

10 492

10492

10492

 

J. Milczanowski

21

Jantar  Leśniczówka

Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja

2 715

12170

 

12170

 

T. Bryk-sołtys

J. Milczanowski

Zakup kosiarki + paliwo

1 100

J. Milczanowski

Zakup materiałów do remont wnętrza świetlicy wiejskiej-modernizacja

8 355

J. Milczanowski

22

Nowotna

Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu

7 000

14286

 

14786

 

A. Winkowska-sołtys

 

J. Milczanowski

Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)

4 500

J. Milczanowski

Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw

2 786

J. Milczanowski

 

 

Razem

352326

352326

360883

 

 

Liczba wyświetleń: 5047