Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2012 rok Drukuj Stworz PDF

 

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogóÅ‚em

Wysokość limitu Å›rodków przypadajÄ…cych na soÅ‚ectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Utworzenie placu zabaw (dokumentacja projektowa,zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw

25 434

28434

 

28 434

 

M. Ogrodowski-sołtys,

J. Milczanowski

Przygotowanie imprezy kulturalnej - II ÅšwiÄ™to Muszelki (zespóÅ‚ muzyczny)

3000

J. Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dnia Rybaka (nagÅ‚oÅ›nienie, zespóÅ‚ muzyczny, ochrona, wywóz nieczystoÅ›ci)               5 000   nagrody  500

5 500

27200

 

27211

  

J. Siwa-sołtys

 

J. Milczanowski

 

Donice na kwiaty na  teren wsi Jantar

2 400

J. Milczanowski

2

Zakup stoÅ‚ów do OSP Jantar  2x 200

400

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw dla dzieci

13 900

J. Milczanowski

Zakup kabla z rozdzielnicÄ…

5 000

J. Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup 10 Å‚awek i 10  koszy na Å›mieci

13 000

27382

 

27382

  

I. Mickiewicz-sołtys

J. Milczanowski

Remont bieżący schodów

4 200

J. Milczanowski

Zakup namiotu Sołectwa Mikoszewo

5 000

J. Milczanowski

Zakup tablic ogłoszeniowych Sołectwa Mikoszewo (szt 2)

2 000

J. Milczanowski

Zakup polbruku, krawężników, cementu, piasku pod stóÅ‚ ping- pongowy w parku

2 000

J. Milczanowski

 Konserwacja zabawek i Å‚awek w parku (malowanie, lakierowanie, pielÄ™gnacja) - zlecenie firma zewnÄ™trzna

1 182

J. Milczanowski

4

Izbiska

Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z dokumentacjÄ…

8 000

8189

 

8189

 

Z. Włuka-sołtys

 

J. Milczanowski

UporzÄ…dkowanie terenu wokóÅ‚ Å›wietlicy, zakup materiaÅ‚ów

189

J. Milczanowski

5

Przemysław

Zakup niezbÄ™dnych mteriaÅ‚ów do budowy dachu, werandy oraz ocieplenie-modernizacja kontenera na boisku sportowym

14 672

14672

14 672

I. Popielarz-sołtys

J. Milczanowski

6

Drewnica

Utworzenie parku

23 000

28434

 

28434

 

 

 

 

M. Arcabowicz - sołtys,

J. Milczanowski

Zakup elementów na plac zabaw przy szkole w Drewnicy

2 500

J. Milczanowski

Zakup stroi sportowych dla MÅ‚odzików-Czarni PrzemysÅ‚aw

2 500

R. Tokarski

Organizacja Dożynek-zakup materiaÅ‚ów do wieÅ„ców dożynkowych

234

J. Milczanowski

Letni wypoczynek dzieci i mÅ‚odzieży-zakup produktów spożywczych

200

J. Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica

10 000

26813

 

26813

 

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont Åšwietlicy Wiejskiej w Dworku

16 813

J. Milczanowski

8

Bronowo

Zakup kosy spalinowej

2 000

22832

 

22832

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Żytkowski - sołtys

J. Milczanowski

Zakup Å›rodków ochrony roÅ›lin

200

J. Milczanowski

Paliwo do kosy

432

J. Milczanowski

Konserwacja kosy

400

J. Milczanowski

Organizacja festynu wiejskiego

1 500

J. Milczanowski

Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy-robocizna

3 000

J. Milczanowski

Zakup cementu

440

J. Milczanowski

Mapka do celów projektowych + projekt zagospodarowania

4 860

J. Milczanowski

Zakup siatki do bramki do piÅ‚ki nożnej, Å‚awek, koszy betonowych na Å›mieci, elementów na plac zabaw

10 000

J. Milczanowski

9

Rybina

Budowa drogi z płyt typu Jomb do Pana Staszewskiego wraz z zakupem i transportem

10 000

19818

 

19818

 

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

Odwodnienie centrum wsi Rybina (prace melioracyjne polegajÄ…ce na udrożnieniu rowów metodÄ… mechanicznÄ… przez firmÄ™

3 000

W. Cieśluk

Budowa placu zabaw dla dzieci (dokumentacja, zakup siatki, sÅ‚upów ogrodzeniowych oraz zakup urzadzeÅ„ zabawowych

5 000

J. Milczanowski

Organizacja dożynek i choinki dla dzieci (wynagrodzenie zespoÅ‚ów)

1 818

J. Milczanowski

10

Chełmek

Zakup namiotu oraz stoÅ‚ów i Å‚awek

6 483

6 483

6 483

B.  Borkowska-Przyboojewska

J. Milczanowski

11

Chełmek Osada

Zakup materiaÅ‚ów i budowa wiaty drewnianej do spotkaÅ„ integracyjnych mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa

12 200

13620

 

13620

 

J. Milczanowski - sołtys

J. Milczanowski

koszenie boiska piłkarskiego

620

J. Milczanowski

Festyn integracyjny "EURO 2012"-oprawa muzyczna

800

 

J. Milczanowski

12

Åšwierznica

Modernizacja przystankun PKS (położenie kostki brukowej)

2 500

9440

  

9440

 

W. Gierszewska-sołtys

 

W. Cieśluk

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rybinie (mikrowela, obrusy, sztućce, wazy, patery, świeczniki, szklanki, szafki, kuchenka, serwis obiadowy)

5 440

J. Milczanowski

Organizacja spotkania:  PrÄ…d  50

50

J. Milczanowski

 

 

wywóz Å›mieci i opÅ‚ata zespoÅ‚u

1 000

J. Milczanowski

 

ZAIKS

100

J. Milczanowski

 

Zakup materiaÅ‚ów

350

J. Milczanowski

13

GÅ‚obica

Brak wniosku

 

 

7109

S. Szal  SoÅ‚tys

 

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 399

6 399

7336

K. Kos  - soÅ‚tys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Remont drogi od  pani Gieriak  do paÅ„stwa Parol i od paÅ„stwa Stefaniak do drogi gÅ‚ównej wsi

10 000

15667

 

15667

 

W. Kolasa

W. Cieśluk

Remont pomieszczeÅ„, które zajmuje KoÅ‚o GospodyÅ„ Wiejskich w Å›wietlicy w Tujsku (ocieplenie, wymiana okien, zaÅ‚ożenie grzejników, podÅ‚Ä…czenie wody, pomalowanie)

5 667

J. Milczanowski

16

Stobiec

Utworzenie zatoki parkingowej przy Åšwietlicy Wiejskiej w Stobcu

10 634

10634

10634

A. Machula  - soÅ‚tys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

W. Cieśluk

17

Stegienka

Budowa placu zabaw - dokumentacja, huÅ›tawka, zjeżdżalnia, bujawki sprężynowe, Å‚awy i Å‚awki, uporzÄ…dkowanie terenu pod  plac zabaw dla dzieci (piasek, żwir, trawa)

7 827

9127

 

9127

 

 

P. Hoppe-sołtys

J. Milczanowski

Zakup chłodziarki do świetlicy

1 000

J. Milczanowski

Zorganizowanie festynu w zwiÄ…zku z otwarciem placu zabaw dla dzieci-zakup Å›rodków spożywczych, opakowaÅ„ jednorazowych, nagród dla dzieci

300

J. Milczanowski

18

Żuławki

 Remont Å›wietlicy wiejskiej - dokoÅ„czenie (wzmocnienie Å›cian dachu Å‚azienki)

2 000

22832

 

22832

  

 

D. Jarmuł-sołtys

J. Milczanowski

Zakup mebli -wyposażenia świetlicy

4 500

J. Milczanowski

Budowa placu zabaw - dokumentacja, uprzątnięcie i niwelacja terenu, zakup wyposażenia placu

10 000

J. Milczanowski

Zakup Å‚awek i  koszy na smieci na terenie SoÅ‚ectwa.

2 500

J. Milczanowski

Prace ogrodniczo - konserwacyjne na terenie sołectwa - zakup paliwa i konserwacja kosiarek oraz uzupełnienie drobnego sprzętu

400

J. Milczanowski

konserwacja kosiarki

600

J. Milczanowski

Organizacja festynów - nagrody w konkursach i zabawach dla dzieci (DzieÅ„ Dziecka, MikoÅ‚ajki), zakup namiotu

2 832

J. Milczanowski

19

Junoszyno

Uzbrojenie placu zabaw (prÄ…d, woda, dokumentacja)-kontynuacja

6 000

17402

 

17402

  

A. Górska-soÅ‚tys

W. Cieśluk

Utrzymanie i pielÄ™gnacja terenu (zakup 2 szt siatek do bramek,  paliwo oraz amortyzacja i części do kosiarki)

1 500

J. Milczanowski

Ułożenie płyt drogowych

8 402

W. Cieśluk

Organizacja festynu (zakup nagród, wÄ™gla, naczyÅ„ jednorazowych)

1 500

J. Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Utworzenie placu zabaw w Stegience Osada (dokumentacja, zakup elementów, transport, montaż)

10 492

10492

10492

 

J. Milczanowski

21

Jantar  LeÅ›niczówka

Zakup elementu placu zabaw dla dzieci + dokumentacja projektu-kontynuacja

2 715

12170

 

12170

 

T. Bryk-sołtys

J. Milczanowski

Zakup kosiarki + paliwo

1 100

J. Milczanowski

Zakup materiaÅ‚ów do remont wnÄ™trza Å›wietlicy wiejskiej-modernizacja

8 355

J. Milczanowski

22

Nowotna

Remont świetlicy (wymiana i montaż drzwi i okna, zamurowanie okna, wymalowanie świetlicy, zrobienie podjazdu

7 000

14286

 

14786

 

A. Winkowska-sołtys

 

J. Milczanowski

Zakup wyposażenia do świetlicy (telewizor, odtwarzacz dvd, meble kuchenne, zabawek)

4 500

J. Milczanowski

Przygotowanie dokumentacji pod plac zabaw

2 786

J. Milczanowski

 

 

Razem

352326

352326

360883

 

 

Liczba wyświetleń: 5307