Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Mówię, czytam i rozumiem-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna. Drukuj Stworz PDF

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, terapia zajęciowa, zajęcia matematyczne i przyrodnicze. Zajęcia będą odbywać się przez okres jednego roku we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Stegna i obejmą 65% uczniów wskazanych placówek.

Do prawidłowego przeprowadzenia zajęć, zostanie także doposażona baza dydaktyczna.

 

Wartość projektu 135 330,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 135 330,00 zł

Projekt zostanie sfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego,  15% budżet państwa

 Początek realizacji luty 2012r.          

Wnioskodawca: Urząd Gminy w Stegnie

Umowa o dofinansowanie zawarto 10.11.2011r.

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2012r. natomiast w październiku 2012r. dokonano ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektu.

 

Liczba wyświetleń: 1134