Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Mówię, czytam i rozumiem-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna. Drukuj Stworz PDF

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego 

W ramach projektu zostanÄ… przeprowadzone dodatkowe zajÄ™cia dla dzieci ze specyficznymi trudnoÅ›ciami w pisaniu i czytaniu, zajÄ™cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajÄ™cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, terapia zajÄ™ciowa, zajÄ™cia matematyczne i przyrodnicze. ZajÄ™cia bÄ™dÄ… odbywać siÄ™ przez okres jednego roku we wszystkich szkoÅ‚ach podstawowych Gminy Stegna i obejmÄ… 65% uczniów wskazanych placówek.

Do prawidłowego przeprowadzenia zajęć, zostanie także doposażona baza dydaktyczna.

 

Wartość projektu 135 330,00 zÅ‚

Wnioskowana kwota dofinansowania 135 330,00 zÅ‚

Projekt zostanie sfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego,  15% budżet paÅ„stwa

 PoczÄ…tek realizacji luty 2012r.          

Wnioskodawca: UrzÄ…d Gminy w Stegnie

Umowa o dofinansowanie zawarto 10.11.2011r.

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2012r. natomiast w październiku 2012r. dokonano ostatecznego, prawidłowego rozliczenia projektu.

 

Liczba wyświetleń: 1267