Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

7 gmin, 7 potencjałów -jedna promocja”-wzrost atrakcyjności gmin z obszaru LGR poprzez organizację festynu oraz 5 filmów edukacyjno-promocyjnych. Drukuj Stworz PDF

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Projekt dotyczy promocji 7 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej: Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański w którym działania są tak dopasowane aby podkreślić odrębne  cechy, uwarunkowania  i specyfikę każdej z gmin. W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza promocyjna „Festyn na plaży”, która zainicjuje coroczną imprezę „Dni 7 Gmin”. Zostanie także zrealizowanych 5 tematycznych filmów promujących obszar Żuław i Mierzei, które wykorzystywane będą jako materiały edukacyjne w placówkach oświatowych a także zostaną wyemitowane w kanale informacyjnym TVP INFO, oraz TVP KULTURA. Działaniom towarzyszyć będzie cykl audycji radiowych z przedstawicielami partnerskich gmin.

 Realizacja projektu wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz przyczyni się do zachowania jego tożsamości kulturowej, wprowadza także dodatkowe,  nowe  formy rozwoju i promocji wskazanych obszarów. Działania we wniosku pomogą w identyfikacji z regionem mieszkańcom 7 gmin objętych działaniem LGR. Będzie to nie tylko forma promocji, ale także nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy partnerami.

 

Wartość projektu 334 850,00zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 219 159,75zł

Wkład własny Gminy Stegna 115 690,25zł

 

Projekt zostanie sfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rybackiego, 15% stanowić będzie wkład własny Gminy Stegna, niestety w przypadku jednostek samorządowych VAT nie jest kosztem kwalifikowanym

Wnioskodawca: Urząd Gminy w Stegnie,

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Niestety z uwagi na trudna sytuację finansową gminy oraz przez wzgląd na usunięcie z budżetu projektu znaczących dla wnioskodawcy działań, co znacznie ogranicza osiągnięcie założonych celów-Gmina Stegna zrezygnowała z realizacji projektu.

Liczba wyświetleń: 1254