Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego Drukuj Stworz PDF

Jeżeli już zdecydowaÅ‚eÅ› jakiej organizacji pożytku publicznego przekażesz swój 1%-wystarczy, że wypeÅ‚nisz odpowiedniÄ… rubrykÄ™ w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku bÄ™dziesz miaÅ‚ do zapÅ‚acenia w tym roku, w rubryce zatytuÅ‚owanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym ,  kwotÄ™, którÄ… chcemy przekazać dla OPP ( nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikajÄ…cego z zeznania podatkowego, po zaokrÄ…gleniu do peÅ‚nych dziesiÄ…tek groszy w dóÅ‚).

Podatnik w skÅ‚adanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogÄ… mieć wpÅ‚yw na rozdysponowanie przez organizacjÄ™ pożytku publicznego pieniÄ™dzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informacjÄ™ tÄ™ może zamieÅ›cić w rubryce „Inne informacje, w tym uÅ‚atwiajÄ…ce kontakt z podatnikiem”  Informacje te zostanÄ… przesÅ‚ane przez UrzÄ™dy Skarbowe jako uszczegóÅ‚owienie przekazanych kwot.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% miÄ™dzy kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwoÅ›ci rozdzielenia kwoty podatku dla dwóch organizacji

To nic nie kosztuje!

 WpÅ‚ata na OPP nie jest darowiznÄ…, bo przekazuje siÄ™ pieniÄ…dze, które i tak stanowiÄ… podatek - tak wiÄ™c podatnik decyduje po prostu czy woli je przekazać Skarbowi PaÅ„stwa, czy może lepiej którejÅ› z organizacji pozarzÄ…dowych, które potrafiÄ… znacznie lepiej je wykorzystać. Nawet niewielkÄ… kwotÄ™ warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzÅ‚otowych wpÅ‚at może uzbierać siÄ™ znaczÄ…ca suma. Ty sam decydujesz.

 

wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego

 

Tabela ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z POWIATU NOWODWORSKIEGO

 

Nr w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym

Nazwa

organizacji

Gmina

Miejscowość

Nr rachunku bankowego

0000129427

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WR"

STEGNA

JANTAR

89124012711111000014929751

0000053283

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAR" W JANTARZE

STEGNA

JANTAR

54830800010006760920000010

0000032751

STOWARZYSZENIE "SPRAWNI INACZEJ"

NOWY DWÓR GDAŃSKI

NOWY DWÓR GDAŃSKI

87830600030003517420000010

0000217579

SZTUTOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

SZTUTOWO

SZTUTOWO

41830800010032974920000010

0000236701

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MATEK I DZIECI MALTRETOWANYCH ORAZ DZIECI BEZDOMNYCH "OAZA"

NOWY DWÓR GDAŃSKI

NOWY DWÓR GDAŃSKI

75102017780000290200484071

0000258799

STOWARZYSZENIE KMIECIN

NOWY DWÓR GDAŃSKI

KMIECIN

12830600030000583220000010

0000283547

STOWARZYSZENIE "NOWA GÓRA"

OSTASZEWO

NOWA KOÅšCIELNICA

58830900000040011220000010

 

 

 

 

 

0000004001

 

TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO

NOWY DWÓR GDAŃSKI

NOWY DWÓR GDAŃSKI

19830600030005444920000010

  0000286432

Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom SzansÄ™" 

 STEGNA

 CheÅ‚mek Osada

 03830800010002539320000010

0000020430

STOWARZYSZENIE MIŁOÅšNIKÓW NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO - KLUB NOWODWORSKI

NOWY DWÓR GDAŃSKI

NOWY DWÓR GDAŃSKI

BRAK

0000345756 STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE "WOJTUŚ"
NOWY DWÓR GDAŃSKI NOWY DWÓR GDAŃSKI BRAK

 

0000345756 STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE "WOJTUŚ" W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Liczba wyświetleń: 1514