Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

 

 zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na opracowanie:

 

 „AKTUALIZACJI ZAŁOÅ»EŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNÄ„ I PALIWA GAZOWE GMINY STEGNA” Oferta powinna zawierać cenÄ™ brutto oraz termin wykonania.

 

Warunkiem prawidÅ‚owego zÅ‚ożenia oferty jest wykazanie przez oferenta, że wykonaÅ‚ co najmniej jeden projekt zaÅ‚ożeÅ„ do planu w zaopatrzenie w ciepÅ‚o, energiÄ™ elektrycznÄ… i paliwa gazowe, który zostaÅ‚ uchwalony przez radÄ™ gminy/miasta, potwierdzone referencjami.

 

Oferty należy składać do 7 lutego 2012 r., na niżej podany adres:

 

UrzÄ…d Gminy Stegna

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

 

Z dopiskiem: „Aktualizacja projektu zaÅ‚ożeÅ„ do planu w zaopatrzenia w ciepÅ‚o, energiÄ™ elektrycznÄ… i paliwa gazowe Gminy Stegna”. Nie otwierać przed dniem 7 lutego 2012 r.

 

                                                                 ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                 Krzysztof Swat

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-01-24 08:32:10
Liczba wyświetleń: 1475