Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

 

 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie:

 

 „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY STEGNA” Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania.

 

Warunkiem prawidłowego złożenia oferty jest wykazanie przez oferenta, że wykonał co najmniej jeden projekt założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który został uchwalony przez radę gminy/miasta, potwierdzone referencjami.

 

Oferty należy składać do 7 lutego 2012 r., na niżej podany adres:

 

Urząd Gminy Stegna

ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

 

Z dopiskiem: „Aktualizacja projektu założeń do planu w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stegna”. Nie otwierać przed dniem 7 lutego 2012 r.

 

                                                                 ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                 Krzysztof Swat

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2012-01-24 08:32:10
Liczba wyświetleń: 1431