Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ABC Liderstwa Drukuj Stworz PDF

ABC Liderstwa to projekt skierowany do osób na poczÄ…tku drogi liderskiej, dziaÅ‚ajÄ…cych w lokalnych Å›rodowiskach, otwartych na nowe doÅ›wiadczenia, wiedzÄ™ i umiejÄ™tnoÅ›ci.

Zapraszamy do uczestnictw  osoby dziaÅ‚ajÄ…ce m.in. w organizacjach pozarzÄ…dowych, samorzÄ…dach, organizacjach studenckich, bibliotekach, koÅ‚ach gospodyÅ„ wiejskich, domach kultury, klubach sportowych, szkoÅ‚ach, radach soÅ‚eckich, uniwersytetach trzeciego wieku, szkoÅ‚ach, organizacjach harcerskich.

Projekt jest realizowany w czterech regionach Polski, z których każdy skÅ‚ada siÄ™ z kilku województw. W sumie w projekcie weźmie udziaÅ‚ 120 osób.


Aby siÄ™ zgÅ‚osić, trzeba pobrać ankietÄ™, wypeÅ‚nić jÄ…, zaÅ‚Ä…czyć CV lub życiorys i wysÅ‚ać na adres: [email protected] lub na numer faksu 22 556 82 51 do 12 lutego 2012 r.

WiÄ™cej informacji o projekcie  na  http://szkola-liderow.pl/abc.php, poniżej ankieta do pobrania

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ankieta zgÅ‚oszeniowa ABC LIDER 2012-01-26 12:19:07 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 1229