Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Drukuj Stworz PDF

KoÅ›cióÅ‚ poÅ‚ożony we wsi Å»uÅ‚awki. PoczÄ…tki wsi siÄ™gajÄ… roku 1352, lokowane przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode na terenach leżących na prawym brzegu Szkarpawy, a wiÄ™c na Å»uÅ‚awach. Cennym zabytkiem wsi jest koÅ›cióÅ‚ neogotycki z 1840 roku, rozbudowany na fudnamentach rozebranego w 1639 roku koÅ›cioÅ‚a gotyckiego. Obecny koÅ›cióÅ‚ posiada maÅ‚Ä…wieżyczkÄ™. Na uwagÄ™ zasÅ‚uguje oÅ‚tarz z rzeźbami z XVIII wieku oraz organy pochodzÄ…ce z 1938 roku. We wnÄ™trzu koÅ›cioÅ‚a znajduje siÄ™ ambona z 1849 roku wsparta na XVII - wiecznej figurze anioÅ‚a, krucyfiks i belki tÄ™czowe z drugiej poÅ‚owy XVIII wieku. ciekawym elementem wnÄ™trza jest chrzecielnica z rzeźbÄ… anioÅ‚a i imponujÄ…cÄ… rokokowÄ… obudowÄ….

 

ŹródÅ‚o: Obiekty Sakralne Powiatu Nowodworskiego

Liczba wyświetleń: 1050