Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Żuławska Kolej Dojazdowa Drukuj Stworz PDF

 

IstniaÅ‚y dwa zasadnicze powody powstania kolei wÄ…skotorowej na Å»uÅ‚awach. Pierwszym z nich byÅ‚a potrzeba transportu żywnoÅ›ci z regionu o wybitnie rolniczym. Drugim techniczna niemożność poprowadzenia tutaj linii kolei normalnotorowej z uwagi na stale podmokÅ‚y teren. Pierwsza tutejsza kolej wÄ…skotorowa powstaÅ‚a w roku 1891roku, posiadaÅ‚a trakcjÄ™ konnÄ… i liczyÅ‚a zaledwie 4,5km. ŁączyÅ‚a Nowy Staw z KoÅ›cieleczkami, a powstaÅ‚a na wyÅ‚Ä…cznie potrzeby cukrowni w Nowym Stawie, dokÄ…d z pobliskich gospodarstw dowożono buraki. Sześć lat później w 1897r. doszÅ‚o do ukÅ‚adu miÄ™dzy cukrowniÄ… a grupÄ… niemieckich przedsiÄ™biorstw. 
Efektem umowy 16 listopada 1898r. do użytku oddana zostaÅ‚a sieć kolei o Å‚Ä…cznej dÅ‚ugoÅ›ci 55,5km, o trwaÅ‚ej nawierzchni dostosowanej do trakcji mechanicznej i dopuszczalnym obciążeniu osi 8 ton. Ten pierwszy odcinek kolejki poÅ‚Ä…czyÅ‚ LipinkÄ™ GdaÅ„skÄ…, Nowy Staw wraz z istniejÄ…cÄ… liniÄ… do KoÅ›cieliczek, Lichnowy wraz z odgaÅ‚Ä™zieniem do Ostaszewa oraz Lisewo i MiÅ‚oradz. WÄ…skotorówka wywoziÅ‚a stÄ…d przede wszystkim pÅ‚ody rolne, natomiast przywoziÅ‚a na Å»uÅ‚awy materiaÅ‚y budowlane, wÄ™giel i nawozy sztuczne. Dobre wyniki ekonomiczne spowodowaÅ‚y zawiÄ…zanie siÄ™ spóÅ‚ki kolejowej Westpreussische Kleinbahnen - Aktiengesellschaft z siedzibÄ… w Berlinie, która jeszcze w 1899 roku otworzyÅ‚a sieć publicznej kolei wÄ…skotorowej. PowstaÅ‚a linia
Å‚Ä…czÄ…ca Malbork ze Stalewem przez Królewo, Stare Pole i Fiszewo. W 1890 roku oddano do użytku liniÄ™ od Malborka przez KaÅ‚dowo do Lipinki GdaÅ„skiej oraz z KaÅ‚dowa do MiÅ‚oradza. A w roku 1901roku poÅ‚Ä…czono Nowy Dwór GdaÅ„ski z Ostaszewem. Rozbudowa wÄ…skotorowej kolei na Å»uÅ‚awach trwaÅ‚a aż do 1944 roku. Jak w wielu przypadkach wszystko zmieniÅ‚o siÄ™ wraz ze zmianÄ… mieszkaÅ„ców tych ziem. Ostateczne zamkniÄ™cie żuÅ‚awskiej wÄ…skotorówki miaÅ‚o miejsce w 1996 roku. Jednak w roku 2003 dziÄ™ki staraniom Pomorskiego Towarzystwa MiÅ‚oÅ›ników Kolei Å»elaznych, żuÅ‚awska wÄ…skotorówka ożyÅ‚a. Rozpoczęły siÄ™ regularne przewozy pasażerskie, które prowadzone byÅ‚y na trasie Nowy Dwór GdaÅ„ski - Stegna GdaÅ„ska - Prawy Brzeg WisÅ‚y - Sztutowo. Dzisiaj Å»uÅ‚awska Kolej Dojazdowa, to kolej wÄ…skotorowa Å‚Ä…czÄ…ca takie miejscowoÅ›ci, jak Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo i Nowy Dwór GdaÅ„ski. Jest to jedna z najstarszych i najpiÄ™kniejszych kolei wÄ…skotorowych w Polsce. Z okien wagonów można podziwiać wspaniaÅ‚e krajobrazy Å»uÅ‚aw, a Morze BaÅ‚tyckie i wiele innych atrakcji sÄ… na wyciÄ…gniÄ™cie rÄ™ki.

ŹródÅ‚o : UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego – Kampania Promocyjna Å»uÅ‚aw

 

 

 

 

CIEKAWE LINKI: 

http://www.zulawyimierzeja.org.pl/download/Domy_zulawskie.pdf

http://www.zulawyimierzeja.org.pl/download/Delta.pdf

Liczba wyświetleń: 6865