Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Historia Gminy Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna położona jest w płn. – Zach. Części powiatu nowodworskiego.
Zachodnią granicą gminy jest rzeka Wisłą, północną stanowi brzeg Zatoki Gdańskiej, płd.
granica biegnie wzdłuż szosy E – 7, częściowo rzeką Linawą, wzdłuż rowu melioracyjnego
do Tugi. Zachodnią granicą jest rzeka Tuga na odcinku od Cyganka do pól wsi Osłonka,
następnie Szkarpową w kierunku zach. do gruntów wsi Rybina, Wisłą Królewiecką
do gruntów wsi Sztutowo i prostopadle w kierunku Zatoki Gdańskiej.
Historycznie teren gminy Stegna do XIII w. należał do książąt pomorskich, którzy
utrzymywali gródek warowny w Przemysławie, od 1309 – do 1454 wchodził w skład państwa
krzyżackiego, następnie w części po północnej stronie Szkarpawy do Gdańska, po
południowej do Ekonomii Malborskiej tzw. Wielkich Żuław Malborskich. Zachodnia część
fragmentu Ekonomii została w XVI w wydzierżawiona tworząc tzw. domenę Barwaldzką. Po
II Rozbiorze Polski gmina znalazła się w obrębie Królestwa Pruskiego, potem do 1919 r.
w cesarstwie niemieckim, prowincji Prusy Zachodnie. W okresie 1919 – 1939 w obszarze
Wolnego Miasta Gdańska, w latach 1939 – 1945  włączona do III Rzeszy, a od 1945 w
granicach państwa Polskiego. Do 1975 roku gmina leżała w woj. Gdańskim, w latach 1975 – 1999 w województwie elbląskim, a od 1999 r. w województwie pomorskim.
Liczba wyświetleń: 1223