Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Historia Gminy Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna poÅ‚ożona jest w pÅ‚n. – Zach. Części powiatu nowodworskiego. ZachodniÄ… granicÄ… gminy jest rzeka WisÅ‚Ä…, póÅ‚nocnÄ… stanowi brzeg Zatoki GdaÅ„skiej, pÅ‚d. granica biegnie wzdÅ‚uż szosy E – 7, częściowo rzekÄ… LinawÄ…, wzdÅ‚uż rowu melioracyjnego do Tugi. ZachodniÄ… granicÄ… jest rzeka Tuga na odcinku od Cyganka do pól wsi OsÅ‚onka, nastÄ™pnie SzkarpawÄ… w kierunku zach. do gruntów wsi Rybina, WisÅ‚Ä… KrólewieckÄ… do gruntów wsi Sztutowo i prostopadle w kierunku Zatoki GdaÅ„skiej. Historycznie teren gminy Stegna do XIII w. należaÅ‚ do książąt pomorskich, którzy utrzymywali gródek warowny w PrzemysÅ‚awie, od 1309 – do 1454 wchodziÅ‚ w skÅ‚ad paÅ„stwa krzyżackiego, nastÄ™pnie w części po póÅ‚nocnej stronie Szkarpawy do GdaÅ„ska, po poÅ‚udniowej do Ekonomii Malborskiej tzw. Wielkich Å»uÅ‚aw Malborskich. Zachodnia część fragmentu Ekonomii zostaÅ‚a w XVI w wydzierżawiona tworzÄ…c tzw. domenÄ™ BarwaldzkÄ…. Po II Rozbiorze Polski gmina znalazÅ‚a siÄ™ w obrÄ™bie Królestwa Pruskiego, potem do 1919 r. w cesarstwie niemieckim, prowincji Prusy Zachodnie. W okresie 1919 – 1939 w obszarze Wolnego Miasta GdaÅ„ska, w latach 1939 – 1945  wÅ‚Ä…czona do III Rzeszy, a od 1945 w granicach paÅ„stwa Polskiego. Do 1975 roku gmina leżaÅ‚a w woj. GdaÅ„skim, w latach 1975 – 1999 w województwie elblÄ…skim, a od 1999 r. w województwie pomorskim.
Liczba wyświetleń: 1161