Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Drukuj Stworz PDF

KoÅ›cióÅ‚ poÅ‚ożony w Stegnie. Zbudowany w latach 1681-1683, na miejscu wczeÅ›niejszego, pochodzÄ…cego z XV w. Architektura budowli jest typowym dla Pomorza przykÅ‚adem budownictwa ryglowego - w zewnÄ™trznych fasadach koÅ›cioÅ‚a wyraźnie widać drewnianÄ… "szachownicÄ™"  konstrukcji. KoÅ›cióÅ‚ z prezbiterium ceglanym i nawÄ… konstrukcji szachulcowej znajduje siÄ™ w centrum miejscowoÅ›ci. Na wieży znajduje siÄ™ gaÅ‚ka z chorÄ…giewkÄ… wietrznÄ… na, której widnieje data 1682. We wnÄ™trzu znajdujÄ… siÄ™ unikalne podwieszone do stropu malowidÅ‚a na pÅ‚ótnie oraz zabytkowe, barokowe organy, ambona z XVII wieku, a także model fregaty, ufundowany pod koniec XIX wieku przez uratowanych z tonÄ…cego statku marynarzy. CiekawostkÄ… historycznÄ… może być fakt, iż w koÅ›ciele tym przebywaÅ‚ i modliÅ‚ siÄ™ Jan DÅ‚ugosz. Każdego roku, latem, w koÅ›ciele pod wezwaniem NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa odbywajÄ… siÄ™ koncerty muzyki organowej. Melomani z caÅ‚ego kraju mogÄ… wówczas posÅ‚uchać dzieÅ‚ wielkich mistrzów oraz brzmienia zabytkowych organów.

 

Å»ródÅ‚o: Obiekty Sakralne Powiatu Nowodworskiego

Liczba wyświetleń: 7287