Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Referat finansowy Drukuj Stworz PDF

Podinspektor ds. finansów

Agnieszka Całkiewicz

pok. Nr 9

Tel. /055/247 8171 wew.27

e-mail : agnieszka.całkiewicz@ug-stegna.pl

  1. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów i przychodów niepodatkowych

1.1.Opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie

1.1.1.      Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania

1.1.2.      Gmina na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później 14 dni przed upływem terminu płatności może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego

 

1.2.Opłat z tyt. najmu  lokali mieszkalnych oraz opłat niezależnych /media/

1.2.1. Opłaty płatne z góry  do 10 dnia każdego miesiąca

1.3.Dzierzawa gruntów i budynków

                      1.3.1. Terminy ustalane w umowach

1.4.Sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów

1.5.Opłat adiacenckich

          1.5.1. Termin ustalany w drodze  decyzji

1.6.Przekształcenia użytkowania wieczystego na własność: lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów

 

1.6.1. Termin ustalany w drodze decyzji

1.7.Opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1.7.1.  Terminy rat z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na  sprzedaż alkoholu: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

1.8.Dzierżawy miejsc pod reklamę

                      1.8.1. Termin ustalane w umowie

1.9.Mandatów

                      1.9.1. Termin 7 dni od otrzymania mandatu

 

1.10.Zajecia pasa drogowego

1.10.1 Opłatę za pas drogowy  należy wpłacać bez wezwania co rok w terminie do 15 stycznia z góry za dany rok

  1.  Egzekwowanie należności poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań  oraz naliczanie odsetek za zwłokę,
  2. Wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności, podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji-mandaty
  3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej;
Liczba wyświetleń: 661