Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zostań współorganizatorem wakacji w Polsce dla dzieci polskiego pochodzenia z Syberii. Drukuj Stworz PDF

DZIECI Z WIERSZYNA W POLSCE

Szanowni Państwo,

W lipcu br. FUNDACJIA ROMUALDA KOPERSKIEGO organizuje pobyt w Polsce dla grupy dzieci i młodzieży z Syberii ze wsi Wierszyna koło Irkucka. To potomkowie polskich migrantów, którzy przybyli na Syberię 100 lat temu.

Fundacja zwraca się z prośbą o finansowe wsparcie omawianego projektu.

 

Wielu mÅ‚odych ludzi z Wierszyna, nad wyraz czujÄ…cych siÄ™ Polakami, wÅ‚adajÄ…cych polskim jÄ™zykiem nigdy nie byÅ‚a w ojczyźnie przodków. W wiÄ™kszoÅ›ci przypadków barierÄ… sÄ… koszty podróży i pobytu w kraju dziadków.  BiorÄ…c powyższe pod uwagÄ™ ZarzÄ…d FUNDACJI ROMUALDA KOPERSKIEGO postanowiÅ‚ zebrać Å›rodki i w okresie letnim 2012 zorganizować pobyt w Polsce ok. 10-osobowej grupie dzieci i mÅ‚odzieży w wieku 11-15 lat, a także ich opiekuna. Gmina Stegna jest również zaangażowana w pobyt dzieci w Polsce.

 

Więcej informacji oraz numery kont znajda Państwo na stronie fundacji http://frk.com.pl

 

Za wszelkÄ… pomoc finansowÄ… pozwalajÄ…cÄ… zrealizować w/w projekt z góry serdecznie dziÄ™kujemy.

 

Wierszyna (ros. Вершина) – wieÅ› na Syberii nad rzekÄ… IdÄ… (Ида) poÅ‚ożona okoÅ‚o 100 kilometrów na póÅ‚noc od Irkucka. Jest to jedno z niewielu miejsc poza granicami Polski, w którym niemal wszyscy mieszkaÅ„cy posÅ‚ugujÄ… siÄ™ jÄ™zykiem polskim – sÄ… to potomkowie emigrantów gÅ‚ównie z rejonów MaÅ‚opolski i ZagÅ‚Ä™bia DÄ…browskiego, którzy osiedlili siÄ™ tu okoÅ‚o 1910 roku. W Wierszynie oraz przylegÅ‚ych wioskach – Dundaj (Дyндай), Honzoj (Хонзой) i Naszata (Нашата) – mieszka Å‚Ä…cznie okoÅ‚o 120 polskich rodzin; wraz z kilkoma rodzinami buriackimi i rosyjskimi jest to okoÅ‚o 1000 osób. DziaÅ‚a tu wiejska szkoÅ‚a (zajÄ™cia prowadzone sÄ… w jÄ™zyku polskim), polski drewniany koÅ›cióÅ‚ek oraz od 2004 roku Dom Polski, peÅ‚niÄ…cy funkcjÄ™ domu kultury i miejsca spotkaÅ„ mieszkaÅ„ców.

 

FUNDACJA ROMUALDA KOPERSKIEGO
ul. Beniowskiego 36/2
80-382 Gdańsk
tel: 58 5581951
kom: +48 501155955
e-mail: [email protected] 

Liczba wyświetleń: 1201