Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

O Junoszynie... Drukuj Stworz PDF

O Junoszynie...

Junoszyno do 1945 roku Junkeracker (Neuehuben)

jest miejscowoÅ›ciÄ… o metryce Å›redniowiecznej, poÅ‚ożone na prastarym szlaku bursztynowym. Miejscowość znana jest już od 1283 roku jako osada rybacka. Od II poÅ‚. XIV w. stanowiÅ‚o wÅ‚asność komturii gdaÅ„skiej, a po pokoju toruÅ„skim przeszÅ‚o we wÅ‚adanie GdaÅ„ska. Do XVIII wieku miejscowość mogÅ‚a być wyspÄ… poÅ‚Ä…czonÄ… z MierzejÄ… wÄ…skÄ… groblÄ…. W 1820 r. liczyÅ‚a 391 mieszkaÅ„ców, w tym 5 Menonitów – dawnych osadników żuÅ‚aw WiÅ›lanych

 

Układ przestrzenny Junoszyna jest nietypowy dla miejscowości położonych na

Mierzei Wiślanej. Sołectwo jest położone nad Morzem Bałtyckim, ale nie ma bezpośredniego

dostępu do morza (brak drogi dojazdowej), jedynie poprzez drogi leśne. Taki stan

miejscowości wynika genezy powstania Junoszyna. Pierwotnie miejscowość była wyspą

skomunikowanÄ… za pomocÄ… wÄ…skiej grobli ze staÅ‚ym lÄ…dem. Jego poÅ‚ożenie powodowaÅ‚o, że mieszkaÅ„cy Junoszyna zajmowali siÄ™ ryboÅ‚ówstwem, a nie rolnictwem. Natomiast po

osuszeniu polderów w XVIII w. miejscowość oddaliÅ‚a siÄ™ od Zatoki GdaÅ„skiej. SpowodowaÅ‚o

to zanik funkcji rybackiej, zaś mieszkańcy przestawili się na rolnictwo.

Obecny ukÅ‚ad przestrzenny wsi jest wielodrożny. Dominuje intensywna wspóÅ‚czesna zabudowa mieszkalno – letniskowa o różnorodnej stylistycznie architekturze, z rzadka jednak

przekraczajÄ…cej wysokość 2-3 kondygnacji. Ponadto w przestrzeni wsi wystÄ™pujÄ… również

enklawy leśne.

Obecnie miejscowość ma charakter letniskowy. Zaznacza siÄ™ również funkcja

rolnicza. W ostatnich latach ze względu na posiadaną wolną przestrzeń w Junoszynie

rozwija się głownie funkcja rekreacyjna. Junoszyno położone w odległości 2 km od morza,

poÅ›ród lasu sosnowego, sprawia, że zaczyna ksztaÅ‚tować swój charakter jako miejscowość

turystyczna. Atutem Junoszyna jest dobra baza noclegowa.

Dzięki swojemu położeniu Junoszyno ma bezpośrednie połączenia z takimi

miejscowoÅ›ciami jak: ElblÄ…g, GdaÅ„sk, Nowy Dwór GdaÅ„ski czy Krynia Morska (komunikacja

autobusowa).

Junoszyno jak i jej otoczenie posiada cenne walory wraz krajobrazowe, kulturowe

i przyrodnicze. Skala jak i charakter miejscowości warte są zachowania i kultywowania.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2012-03-10 09:01:00
Liczba wyświetleń: 1781