Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZREALIZOWANE PROJEKTY Drukuj Stworz PDF

 

ROK 2007-2011

ROK 2007

Czerwiec - Zorganizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze gd, GOK w Stegnie

Lipiec - Współorganizowanie wycieczki do Lunaparku i Strusiogrodu, zwiedzanie wystawy Kinderniespodzianki: Organizator GOK w Stegnie.

Sierpień -  Utworzenie drużyny piłki noznej i jej uczestnictwo w cyklu Grand Prix Żuław

Sierpień - Zorganizowanie Festynu Rodzinnego pt. " Zakończenie Lata"; Partnerzy: GOK w Stegnie, Zespół Szkoł w Tujsku, Zespół Szkół w Stegnie.

Wrzesień - wyjazd do Multikina do Elbląga na film "Ratatuj"

Grudzień - Wyjazd dzieci i młodzieży na przedstawienie teatralne pt. "Choinka". Przedstawienie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kmiecin w ramach realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży"

 

 

ROK 2008

Styczeń - Stowarzyszenie brało udział w ogólnopolskim konkursie grantowym "TAK POMAGAM" Provident Polska, Tygodnik Przekrój i Centrum Stowarzyszenia Wolontariatu i otrzymało dofinansowanie 4000,00. Środki przeznaczone zostały na remont świetlicy wiejskiej w Chełmku Osadzie. Na 190 wniosków 10 otrzymało dofinansowanie, Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada zajęło 4 miejsce. Świetlica została wyremontowana dzięki aktywnym mieszkańcom, sami ją utrzymują opłacając media. Wielokrotnie prosiliśmy włodarzy o pomoc w utrzymaniu świetlicy. Niestety, pewnie są ważniejsze sprawy niż jakaś tam świetlica i jakieś tam dzieci z jakiejś tam wioski popegeerowskiej.Frown 

 

ROK 2009

 

                                                     Sprawozdanie merytoryczne

 

W roku 2009 Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek-Osada  w ramach swoich celów statutowych zrealizowało następujące zadania:

Byliśmy organizatorami lub współorganizotarami następujących przedsięwzięć:

Styczeń – marzec

 W świetlicy Stowarzyszenia odbywały się cyklicznie zajęcia rękodzielnicze i plastyczne. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali palmy i dekoracje Wielkanocne. Ozdoby wykonane przez mieszkańców wystawione były na kiermaszu w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie i przed kościołem w Tujsku w Niedzielę Palmową.

Kwiecień – maj

 Kurs Komputerowy dla kobiet bezrobotnych z miejscowości Chełmek Osada, Tujsk, Stobiec współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu udział wzieło 15 kobiet.

Maj

 Dzień Matki – dzieci i młodzież wykonały bukieciki i przygotowały przedstawienie dla swoich mam.

Czerwiec

 Dzień Dziecka- odbyła się wspólna impreza plenerowa w Zespole Szkół w Tujsku w której uczestniczyli głównie dzieci i młodzież, przeprowadzone były liczne konkursy i zabawy dla dzieci.

Czerwiec

Bieg Bursztynowy w miejscowości Stegna, w którym uczestniczyły dzieci z naszej szkoły. Organizatorem biegu był LZS Stegna, Pomorskie LZS Gdańsk, Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego.  Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla najmłodszego i najmłodszej uczestniczki biegu.

Czerwiec

Kurs Kasy Fiskalnej i Minimum Sanitarne dla kobiet bezrobotnych z miejscowości Chełmek Osada, Tujsk, Stobiec współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu udział wzieło 15 kobiet.

Lipiec

Dzieci i młodzież z Chełmek Osady, Tujska i Stobca zwiedziły  Jurapark w Solcu Kujawskim. Wycieczka została zorganizowana przy współpracy z GOK Stegna.

Sierpień

Kurs Wizaż i Stylizacja- dla kobiet bezrobotnych z miejscowości Chełmek Osada, Tujsk, Stobiec współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu udział wzieło 15 kobiet.

Wrzesień – z Europejskiego Funduszu Społecznego powstało przedszkole dla najmłodszych w miejscowości Tujsk. Stowarzyszenie było parterem Zespołu Szkół w Tujsku w stworzeniu i realizacji tego projektu.

Wrzesień – październik

Jj. angielski dla początkujących- dla kobiet bezrobotnych z miejscowości Chełmek Osada, Tujsk, Stobiec współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu udział wzieło 15 kobiet.

Październik – grudzień spotkania integracyjne w celu wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych, wystawa dekoracji i uczestnictwo w Spotkaniu Opłatkowym w  Stobnej.

 

 

 

 2010

 

W roku 2010 Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek-Osada  w ramach swoich celów statutowych zrealizowało następujące zadania:

Luty

Udział dzieci w przedstawieniu o Smoku Wawelskim w wykonaniu grupy teatralnej ART.-RE z  Krakowa   w świetlicy wiejskiej w Stobcu.- organizator GOK w Stegnie

Marzec

spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet –m świetlica w Chełmku Osadzie

Czerwiec-    

Organizowanie Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-partnerzy współpracujący przy   organizacji festynu: Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gd., GOK w Stegnie, boisko Chełmek Osada

Lipiec        

Zorganizowany został wyjazd na Inscenizację Bitwy pod Grunwaldem. Wyjazd został zorganizowany ze względu na historyczną i edukacyjną wartość tego wydarzenia. Organizator  GOK w Stegnie.

Sierpień       

Organizacja festynu rodzinnego pt. ”Zakończenie Lata”-partnerzy przy organizacji festynu: GOK Stegna, Zespół Szkół w Tujsku, Zespół Szkół w Stegnie- boisko Chełmek Osada

Wrzesień-Grudzień       

 Realizacja Projektu „ZUŁAWSKA WIEŚ KUŹNIĄ TALETÓW” finansowanych ze środków Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii W Polsce i Fundację Pokolenia.Zgodnie z zaplanowanymi działaniami odbywały się cyklicznie:

- zajęcia rękodzielnicze  w których uczestniczyły dzieci i młodzież z Chełmka Osady. Uczestnicy projektu uczyły się haftować, szydełkować, orgiami itp. Na zajęcia przychodziły również zaciekawione mamy które niejednokrotnie udzielały rad i porad, aktywnie uczyły się razem z dziećmi przy okazji opowiadając ciekawe historie.

-zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się w Tujsku przez wykwalifikowanego pedagoga i socjoterapeutę Teresę Czapiewską. Na potrzeby projektu został przygotowany program socjoterapeutyczny.

Wrzesień-grudzień  

 Realizacja Projektu MOŻNA INACZEJ współfinansowanego ze środków Wojewody Pomorskiego.

W ramach projektu zorganizowany został szereg zajęć – warsztatów rękodzielniczych rozwijających umiejętności uczestników, ukierunkowanych na rozwój predyspozycji indywidualnych oraz społecznych takich jak praca w grupie, realizacja wspólnych celów, wymiana wzajemnych doświadczeń. Projekt przyczynił się do większej integracji osób zaangażowanych w jego działania . Realizowane spotkania wpłynęły pozytywnie na tworzenie więzi między uczestnikami spotkań.

 

 

 

 2011

W roku 2011 Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek-Osada  w ramach swoich celów statutowych zrealizowało następujące zadania:

 

 

Marzec         

Dzień Kobiet -  świetlica Stowarzyszenia

Kwiecień     

Stowarzyszenie, dzieci i młodzież uczestniczyli W I Jarmarku Wielkanocnym organizowanym przez GOK w Stegnie. W programie m. in.: wspólne tworzenie palm, pisanek i kartek wielkanocnych, warsztaty wikliniarstwa, pieczenie babeczek, malowanie twarzy, gry, zabawy i konkursy. Imprezę poprowadził Teatr KUFER z Gdańska.

Czerwiec     

DZIEŃ DZIECKA – impreza plenerowa, wspólne pieczenie kiełbasek, gry i zabawy dla dzieci – boisko Chełmek Osada

Lipiec          

Wyjazd dzieci i młodzieży do parku Dinozaurów w Malborku.  

Sierpień        

Wyjazd rodzinny do Szymbarka

Lipiec-sierpień

 Dzięki ZS w Stegnie gościliśmy w naszej świetlicy wolontariuszy z całej Polski, prowadzili przez cały okres wakacji zajęcia z dziećmi i młodzieżą z naszej miejscowości, Tujska i Stobca.

Październik  

Konkurs plastyczny „Bezpieczna praca i zabawa dzieci na wsi” Konkurs plastyczny został zorganizowany przy współpracy GOK’u  z Państwową Inspekcją pracy w Gdańsku.  Celem konkursu jest: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia występujących podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, a także podczas zabawy w okresie wakacyjnym; Zapobieganie częstym wypadkom dzieci i młodzieży na wsi, poprzez zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów i zasad BHP w czasie wzmożonych prac polowych Konkurs plastyczny

Październik 

Wyjazd rodzinny na wycieczkę do Lichenia

Lipiec-październik     

 Realizacja PROJEKTU „ PIĘKNO NASZEJ WSI I OKOLICY” współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności Akademię Rozwoju Filantropii W Polsce i Fundację Pokolenia.Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć tematycznych związanych z Naszym Regionem i miejscowością. Zakończył się wystawą prac w miejscowości Junoszyno gdzie wspólnie z tamtejszą Radą Sołecką zorganizowaliśmy Festyn dla dzieci i młodzieży.

Czerwiec-grudzień     

 Realizacja PROJEKTU  „RAZEM LEPIEJ”  współfinansowany przez Wojewodę Pomorskiego przeprowadzone zostały zajęcia rękodzielnicze i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Chełmka Osady.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1262