Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 - zaproszenie do współpracy Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,
W zwiÄ…zku z uczestnictwem na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei w  IV MiÄ™dzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012, które odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniach 20-22 kwietnia w Kielcach zwracamy siÄ™ z proÅ›bÄ… o przekazanie materiaÅ‚ów promocyjnych:
 - beneficjentów pomocy w ramach osi 4 (osoby, które zÅ‚ożyÅ‚y już wnioski do LGR) prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… (ulotki, foldery);
- gminy należące do LGR - materiały promocyjne gmin.
 
Przekazane materiaÅ‚y bÄ™dziemy prezentować na naszym stoisku podczas targów.
Jest to ogromna szansa na promowanie gmin, turystyki i caÅ‚ego obszaru należącego do LGR.
Zainteresowanych prosimy o przekazywanie materiaÅ‚ów do biura LGR, Jantar,ul. Rybacka 10 a/2 do dnia 18 kwietnia 2012.
Więcej o targach:
Już po raz czwarty, odbędą się w Kielcach Międzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskie ji Agroturystyki "AGROTRAVEL", którym towarzyszyć bÄ™dzie MiÄ™dzynarodowa Konferencja pn. "Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie". SŁOWACJA bÄ™dzie Krajem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2012. Regionem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2012 bÄ™dzie Województwo WarmiÅ„sko-Mazurskie. Od trzech lat targi AGROTRAVEL sÄ… miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów oraz prezentacji ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod kÄ…temproduktu turystyki wiejskiej, impreza wystawiennicza. Co wiÄ™cej to centrum spotkaÅ„ potencjalnych nowych przedsiÄ™biorców oraz partnerów do wspóÅ‚pracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Do udziaÅ‚u w Targach AGROTRAVEL 2012 zostali zaproszeni przedstawiciele Åšwiatowej Organizacji Turystyki (UNWTO), europejskich federacji turystyki wiejskiej oraz organizacji należących do Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.W ramach AGROTRAVEL 2012 kontynuowane bÄ™dÄ…, cieszÄ…ce siÄ™
ogromnym zainteresowaniem, wydarzenia towarzyszÄ…ce tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania. Podczas MiÄ™dzynarodowej Konferencji pn. "Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie" wspólnie ocenimy rentowność turystyki wiejskiej, jej wpÅ‚yw na rozwój obszarów wiejskich, a także wskażemy nowe podejÅ›cie do rozwoju tego sektora gospodarki w oparciu o profesjonalnÄ… obsÅ‚ugÄ™ klientów, budowanie i sieciowanie produktów turystycznych oraz efektywne dziaÅ‚ania marketingowe.
 
Z poważaniem
 
Magdalena Grudniewska
Pracownik ds. organizacyjnych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei
ul. Górników 15a, 82 - 120 Krynica Morska
Biuro:
ul. Rybacka 10a/2, 82 - 103 Jantar
tel. 55 628 09 42
fax: 55 628 09 40
kom.: 500 238 360
 
 

Liczba wyświetleń: 1238