Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs " 6 Baltic Sea Wonders" Drukuj Stworz PDF

Konkurs " 6 Cudów BaÅ‚tyku" jest prowadzony w ramach projektu, którego celem jest promocja potencjaÅ‚ów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Regionu Morza BaÅ‚tyckiego, czyli obiektów historycznych, centrów miast, miejsc cennych przyrodniczo i innych tzw. PotencjaÅ‚ów Dziedzictw kulturowego i Przyrodniczego, które stanowiÄ… podstawÄ™ rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie Morza BaÅ‚tyckiego. Czynnik ten powienien również prowadzić do aktywizacji ekonomicznej tego regionu.

GÅ‚osowanie w ramach konkursu posiada formÄ™ internetowÄ… i odbywa siÄ™ przez stronÄ™ http://www.6-bsr-wonders.net/.

Serdecznie zapraszamy PaÅ„stwa do gÅ‚osowania na poszczególne nominacje.

Liczba wyświetleń: 1123