Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych (gmina Stegna) Drukuj Stworz PDF

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy mieszkańców oraz władze Gminy do wypełnienia ankiety „Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych”.

 

 Ankieta zostanie przeprowadzona wÅ›ród mieszkaÅ„ców ponad 100 gmin w Polsce. Raport zbiorczy z wyników, może posÅ‚użyć za niepodważalny argument przemawiajÄ…cy za sÅ‚usznoÅ›ciÄ… projektu inicjatywy obywatelskiej ZwiÄ…zku Gmin Wiejskich RP, dotyczÄ…cej subwencji ekologicznej dla samorzÄ…dów poÅ‚ożonych na terenach prawnie chronionych.

 

Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami. WypeÅ‚nienie ankiety zajmie 10-15 minut. Można jÄ… wypeÅ‚nić poprzez naszÄ… stronÄ™ internetowÄ… do dnia 20 kwietnia 2012.

 

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć na tytuł ankiety:

Badanie opinii mieszkaÅ„ców gminy oraz wÅ‚adz lokalnych dotyczÄ…ce funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych”

Liczba wyświetleń: 1333