Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Drukuj Stworz PDF

WÓJT GMINY STEGNA
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  na terenie Gminy Stegna do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw), w zakresie realizacji zadań Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r.

więcej informacji na stronie BIP Gminy

  http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna/ogloszenia_gl

Serdecznie zapraszamy do składania ofert

Liczba wyświetleń: 1062