Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Drukuj Stworz PDF

WÓJT GMINY STEGNA
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

dla organizacji pozarzÄ…dowych oraz podmiotów prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność pożytku publicznego

i zaprasza organizacje pozarzÄ…dowe oraz podmioty prowadzÄ…ce dziaÅ‚alność pożytku publicznego  na terenie Gminy Stegna do skÅ‚adania ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych w zakresie:

przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczÄ…cych  przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, mÅ‚odzieży i dorosÅ‚ych
z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup soÅ‚ectw), w zakresie realizacji zadaÅ„ Gminnego  Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w 2012r.

więcej informacji na stronie BIP Gminy

  http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/stegna/gmina_stegna/ogloszenia_gl

Serdecznie zapraszamy do składania ofert

Liczba wyświetleń: 1181