Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONKURS POŻYTECZNE WAKACJE 2012 Drukuj Stworz PDF

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejna edycję konkursu "Pozyteczne wakacje 2012" pod hasłem "Nasza wieś najpiękniejsza"

 

Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostana nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3000,00 zł

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, spędzenia części wakacji w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Oczekujemy projektów  których realizatorzy  zaplanują oprócz wypoczynku wakacyjnego zajęcia mające na celu podniesienie estetyki wsi i jej najbliższego otoczenia. Tematem konkursu ma być uporządkowanie i upiększenie miejsc  publicznych,  jak skwery, placyki, rozdroża, kapliczki, przystanki, tablice informacyjne,  z wyłączeniem placów zabaw i terenów znajdujących się wokół świetlicy, kościoła i innych instytucji publicznych.
Najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.

W czasie zajęć wypoczynkowych  powinien znaleźć się czas na obserwację warunków, w jakich przebywają zwierzęta domowe. Należy zwrócić np. uwagę na to, czy psy mają zawsze świeżą wodę, a ich łańcuch nie ogranicza dostępu do pożywienia, czy mają czystą budę, ale także czy nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne postarać się, aby właściciel poprawił warunki ich życia.
Proponujemy też, aby na tablicach ogłoszeniowych lub w innych widocznych miejscach zamieścić własnoręcznie wykonane plakaty na temat warunków w jakich powinny przebywać zwierzęta w gospodarstwach domowych i w jaki sposób należy się nimi opiekować.

Sposób realizacji projektu: należy zapewnić grupie, liczącej nie mniej niż 15 osób, zajęcia przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować miejscem (np. stodoła, namiot, świetlica), w którym można przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp.
Ze względu na charakter zaplanowanych prac dotyczących zmiany estetyki - zajęcia z uczestnikami pożytecznych wakacji mogą odbywać się z przerwami pod warunkiem, że cały projekt zostanie zakończony przed 1 wrześniem 2012 r.

Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:

  • prac zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty, rośliny, materiały muszą być bezpośrednio wykorzystywane przez uczestników projektu, np. zakupy nawozów, sadzonek kwiatów, krzewów i drzew, środków konserwacyjnych i malarskich, opakowań jednorazowych, środków osobistej ochrony koniecznych do wykonania zaplanowanych prac przez uczestników projektu,
  • zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych, wycieczek na terenie swojego województwa, transportu, biletów do kina, muzeum, na basen, drobnych nagród w konkursach,
  • na wyżywienie uczestników konkursu.

Wszystkie zakupy muszą być udokumentowane fakturą/rachunkiem.

Wnioski należy składać do 21 maja (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej na stronie www.witrynawiejska.org.pl

Czekamy na ciekawe pomysły.

e-mail: chelmekosada@wp.pl

 

Liczba wyświetleń: 1257