Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Masz Głos Masz wybór Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju – „Aktywni Razem”  przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji  Masz Głos Masz Wybór, organizowanej przez  Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoły Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich,  której celem jest zaangażowanie mieszkańców i władze gminy samorządowe do dialogu i współpracy.

W ramach akcji realizowane będą zadania Dostępne sesje Rady oraz Dostępni Radni, których ideą będzie wypracowanie idealnego modelu komunikacji pomiędzy mieszkańcami, radnymi i Wójtem. Działania będą ukierunkowane na  zainteresowanie mieszkańców relacjami  z posiedzeń Rady Gminy. W ramach akcji będzie wydawany bezpłatny biuletyn w formie elektronicznej i papierowej, informujący mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach dotyczących życia publicznego, który  będzie wydawany po każdej sesji Rady Gminy. Do akcji planowane jest również włączenie Radnych Gminy Stegna celem wypracowania  skutecznych narzędzi komunikacji radnych z mieszkańcami. Na realizację działań otrzymaliśmy mikrogrant. Najskuteczniejsze przykłady współpracy między władzami samorządowymi a uczestnikami i mieszkańcami zostaną wyróżnione Nagrodą Super Samorząd 2012.

 

http://www.maszglos.pl/personal/groups/dostepne-sesje-rady/

 

http://www.maszglos.pl/personal/groups/dostepni-radni/

Liczba wyświetleń: 1280