Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Masz Głos Masz wybór Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju – „Aktywni Razem”  przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji  Masz Głos Masz Wybór, organizowanej przez  Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoły Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich,  której celem jest zaangażowanie mieszkańców i władze gminy samorządowe do dialogu i współpracy.

W ramach akcji realizowane bÄ™dÄ… zadania DostÄ™pne sesje Rady oraz DostÄ™pni Radni, których ideÄ… bÄ™dzie wypracowanie idealnego modelu komunikacji pomiÄ™dzy mieszkaÅ„cami, radnymi i Wójtem. DziaÅ‚ania bÄ™dÄ… ukierunkowane na  zainteresowanie mieszkaÅ„ców relacjami  z posiedzeÅ„ Rady Gminy. W ramach akcji bÄ™dzie wydawany bezpÅ‚atny biuletyn w formie elektronicznej i papierowej, informujÄ…cy mieszkaÅ„ców o najważniejszych wydarzeniach dotyczÄ…cych życia publicznego, który  bÄ™dzie wydawany po każdej sesji Rady Gminy. Do akcji planowane jest również wÅ‚Ä…czenie Radnych Gminy Stegna celem wypracowania  skutecznych narzÄ™dzi komunikacji radnych z mieszkaÅ„cami. Na realizacjÄ™ dziaÅ‚aÅ„ otrzymaliÅ›my mikrogrant. Najskuteczniejsze przykÅ‚ady wspóÅ‚pracy miÄ™dzy wÅ‚adzami samorzÄ…dowymi a uczestnikami i mieszkaÅ„cami zostanÄ… wyróżnione NagrodÄ… Super SamorzÄ…d 2012.

 

http://www.maszglos.pl/personal/groups/dostepne-sesje-rady/

 

http://www.maszglos.pl/personal/groups/dostepni-radni/

Liczba wyświetleń: 1440