Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ważne telefony Drukuj Stworz PDF

 

 

Nr tel. po którym należy wybrać nr wewnętrzny to (55) 247 81 71

Fax. (55) 247 83 95

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew. tel.

Nr pokoju

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

--------------

------

17

Z-ca Wójta

Krzysztof Swat

--------------

12

14

Sekretarz

Elżbieta Zych

--------------

19

12

Skarbnik

Dorota Witkowska

--------------

10

13

Referat ogólno-organizacyjny

Halina Wensierska

Inspektor ds. kancelaryjnych 

11

16

Alina Lasota

Sekretarka

11

16

Beata Burliga

Inspektor ds. kadr i organizacyjnych

14

15

Małgorzata Furman

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

33

11

Marcin Zarębski

Sam. ref. ds. obsługi BIP, informacji publicznej
i informatyki

17

6

Referat budżetowo księgowy

Joanna Cholewa

Podinspektor ds. budżetu

32

8

Monika Twardowska

Inspektor ds. budżetu

Magdalena Lewandowska

Sam. ref. ds. budżetu

Agnieszka Całkiewicz

Podinspektor ds. finansów, kasa

27

9

Referat podatków i opłat lokalnych

Renata Staroń

Kierownik

13

9

Grażyna Czerwińska

Inspektor ds. podatku

Jadwiga Krzemińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

Wanda Jambroży

Podinspektor ds. opłat i rozliczeń należności

 

21

 

10

Małgorzata Szwaczka

Sam. ref. ds. podatków

Magdalena Karolak

Inspektor ds.podatków

Gospodarka przestrzenna

Artur Kozłowski

Podinspektor

17

6

Barbara Suma

Podinspektor

Oświata

Katarzyna Maćkowska

Pracownik ds. oświaty i obsługi archiwum

34

4

Magdalena Giergielewicz

Inspektor ds. oświaty

Promocja, turystyka i sport

Rafał Tokarski

Podinspektor ds. turystyki, promocji, kultury i sportu

(55) 247 86 92

Punkt IT w Stegnie

Sprawy społeczno-samorządowe i gospodarka komunalna

Jarosław Milczanowski

Podinspektor

(55) 246 00 36

Budynek OSP w Stegnie

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg i mostów

Waldemar Cieśluk

-----------------

(55) 246 00 36

Budynek OSP w Stegnie

Geodezja i gospodarka gruntami

Krzysztof Hildebrand

Pomocnik Administracyjny

22

7

Patrycja Czuba

Samodzielny referent

Zbigniew Sowa

Inspektor

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Joanna Swajda-Szewczyk

Inspektor

18

5

Ewelina Charkiewicz

Samodzielny referent

Obrona cywilna i ppoż.

Mariusz Sowiński

Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

(55) 245 07 55

Budynek
OSP
w Stegnie

USC

Anna Hałuszczak

Kierownik

15

3

Monika Krycia

Z-ca kierownika USC

Ewidencja działalności gospodarczej i handlu

Ewa Suchewicz

Inspektor

18

5

Kontrola jednostek budżetowych i płac

Alina Mianowska

Inspektor

14

15

Referat rozwoju inwestycji

Adam Jędruszczak

Kierownik

30

2

Halina Polańska

Inspektor

Stanisław Pietrkiewicz

Inspektor

Monika Adamowska-Bargieł

Pomocnik Administracyjny

Straż Gminna

Sylwester Rutkowski

Komendant

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

Dariusz Trzoska

Inspektor

(55) 247 84 43

 

 

 

Liczba wyświetleń: 3363