Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ważne telefony Drukuj Stworz PDF

 

 

Nr tel. po którym należy wybrać nr wewnÄ™trzny to (55) 247 81 71

Fax. (55) 247 83 95

ImiÄ™ i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew. tel.

Nr pokoju

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

--------------

------

17

Z-ca Wójta

Krzysztof Swat

--------------

12

14

Sekretarz

Elżbieta Zych

--------------

19

12

Skarbnik

Dorota Witkowska

--------------

10

13

Referat ogólno-organizacyjny

Halina Wensierska

Inspektor ds. kancelaryjnych 

11

16

Alina Lasota

Sekretarka

11

16

Beata Burliga

Inspektor ds. kadr i organizacyjnych

14

15

Małgorzata Furman

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

33

11

Marcin Zarębski

Sam. ref. ds. obsługi BIP, informacji publicznej
i informatyki

17

6

Referat budżetowo księgowy

Joanna Cholewa

Podinspektor ds. budżetu

32

8

Monika Twardowska

Inspektor ds. budżetu

Magdalena Lewandowska

Sam. ref. ds. budżetu

Agnieszka Całkiewicz

Podinspektor ds. finansów, kasa

27

9

Referat podatków i opÅ‚at lokalnych

Renata Staroń

Kierownik

13

9

Grażyna Czerwińska

Inspektor ds. podatku

Jadwiga Krzemińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

Wanda Jambroży

Podinspektor ds. opÅ‚at i rozliczeÅ„ należnoÅ›ci

 

21

 

10

Małgorzata Szwaczka

Sam. ref. ds. podatków

Magdalena Karolak

Inspektor ds.podatków

Gospodarka przestrzenna

Artur Kozłowski

Podinspektor

17

6

Barbara Suma

Podinspektor

Oświata

Katarzyna Maćkowska

Pracownik ds. oświaty i obsługi archiwum

34

4

Magdalena Giergielewicz

Inspektor ds. oświaty

Promocja, turystyka i sport

Rafał Tokarski

Podinspektor ds. turystyki, promocji, kultury i sportu

(55) 247 86 92

Punkt IT w Stegnie

Sprawy społeczno-samorządowe i gospodarka komunalna

Jarosław Milczanowski

Podinspektor

(55) 246 00 36

Budynek OSP w Stegnie

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg i mostów

Waldemar Cieśluk

-----------------

(55) 246 00 36

Budynek OSP w Stegnie

Geodezja i gospodarka gruntami

Krzysztof Hildebrand

Pomocnik Administracyjny

22

7

Patrycja Czuba

Samodzielny referent

Zbigniew Sowa

Inspektor

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Joanna Swajda-Szewczyk

Inspektor

18

5

Ewelina Charkiewicz

Samodzielny referent

Obrona cywilna i ppoż.

Mariusz Sowiński

Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

(55) 245 07 55

Budynek
OSP
w Stegnie

USC

Anna Hałuszczak

Kierownik

15

3

Monika Krycia

Z-ca kierownika USC

Ewidencja działalności gospodarczej i handlu

Ewa Suchewicz

Inspektor

18

5

Kontrola jednostek budżetowych i płac

Alina Mianowska

Inspektor

14

15

Referat rozwoju inwestycji

Adam Jędruszczak

Kierownik

30

2

Halina Polańska

Inspektor

Stanisław Pietrkiewicz

Inspektor

Monika Adamowska-Bargieł

Pomocnik Administracyjny

Straż Gminna

Sylwester Rutkowski

Komendant

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

Dariusz Trzoska

Inspektor

(55) 247 84 43

 

 

 

Liczba wyświetleń: 3387