Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wykaz organizacji pozarzÄ…dowych w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF

 

STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie Handlowców Jantar Plaża

Siedziba: ul. Morska 9, Jantar, 82-103 Stegna

Prezes: Tomasz Cychylik

KRS: 0000284907

 

Stowarzyszenie „Å»uÅ‚awki i Książęce Å»uÅ‚awy”

Siedziba:  Å»uÅ‚awki 39, 82-103 Stegna

Adres korespondencyjny: Żuławki 80, 82-103 Stegna

Prezes: Grażyna Cicha

KRS: 0000315132

REGON: 220711535

Tel. (55) 247 16 70

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”

Siedziba: ul. Górników 15A, 82-120 Krynica Morska

Prezes: Wojciech Miłosz

KRS: 0000332939

REGON: 220838081

Tel. (58) 664 12 10

 

Stowarzyszenie Jantarowe Wybrzeże

Siedziba: ul. Bursztynowa 6, Jantar, 82-103 Stegna

Prezes: WÅ‚odzimierz Åšwiderski

KRS: 0000281835

 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Jantarowe Wybrzeże"

Siedziba: ul. Gdańska 36A, 82-103 Stegna

Prezes: Bogdan Donke

Organ sprawujÄ…cy nadzór - Minister ds. Turystyki

KRS: 0000276867

 

Uczniowski Klub Sportowy "Morze"

Siedziba: ul. PowstaÅ„ców Warszawy 2, 82-103 Stegna

Prezes: Krzysztof Juśko

NIP: 579-211-72-97

Tel: 503-777-181

WWW: www.morze.stegna.info

 

Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek - Osada

Siedziba: 82-103 Stegna Chełmek - Osada 10/1

Prezes: Jarosław Milczanowski

Tel. 0 605 452 323, 697 927 950

NIP: 579-214-41-82 REGON: 220475000

 

Stowarzyszenie „Gminne Zrzeszenie Ludowe ZespoÅ‚y Sportowe Stegna”
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Gdańska 36
Przewodniczący: Jarosław Milczanowski
Tel.  605 452 323
Decyzja Nr ESP 4140/1/2008 z dnia 23.12.2008 r.

 

Stowarzyszenie Centrum Usług Przyplażowych w Stegnie
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Morska 21
Prezes: Jadwiga Horvath
REGON: 191978341

 

Stowarzyszenie "Turystyczna Stegna"
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Gdańska 76
PrzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du: Andrzej Stupkiewicz
REGON: 192663355

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju - "Aktywni Razem" w Mikoszewie
Siedziba: 82-103 Stegna Mikoszewo ul. Gdańska 29
PrzewodniczÄ…ca: Iwona Mickiewicz
NIP: 5792049302 REGON: 193081738
STATUT - pobierz

E-mail: [email protected]

 

Stowarzyszenie "Moje Mikoszewo Nasza Wisła"
Siedziba: 82-103 Stegna Mikoszewo ul. Gdańska 66
Prezes: Aldona Godek
KRS: 0000277613 - wpisano dnia 29 marca 2007 r.

STATUT - pobierz

 

Stowarzyszenie Rozwoju MiejscowoÅ›ci Jantar
Siedziba: 82-103 Stegna Jantar ul. Rybacka 66B
Prezes: Iwona Błońska
REGON: 192797392
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do KRS - pobierz
STATUT - pobierz
www: www.jantar.turystyka.pl 

 

Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych "DAR" w Jantarze
Siedziba: 82-103 Stegna Jantar ul. GdaÅ„ska 38
Prezes zarzÄ…du: Ryszard Fidut
REGON: 192077835
Tel./Fax (055) 247 89 73
e-mail: [email protected]
Biuro czynne poniedziałek-piątek w godz. 7.00-13.00

 

Stowarzyszenie "Bursztynowe Wybrzeże" w Stegnie
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Gdańska 60
Prezes ZarzÄ…du: Zbigniew Ptak
REGON: 192016615
Tel. (055) 247 00 16

 

Stowarzyszenie "DREWNICA"
Siedziba: 82-103 Stegna Drewnica 162
PrzewodniczÄ…cy: Zbigniew Sas 

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Stegnie
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Gdańska 7
Prezes: Ryszard Żak
REGON: 192992113
Tel. (055) 247 82 08

 

Stowarzyszenie Wczasowiczów "HUBERTÓWKA"
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Morska 28
Prezes ZarzÄ…du: Edward Narusz
REGON: 170406598

 

KOŁA

KóÅ‚ko rolnicze w Rybinie
Siedziba: 82-103 Stegna Rybina 43
Prezes ZarzÄ…du: Tadeusz Lesiak
REGON: 000877513

SPÓŁKI

PrzedsiÄ™biorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o.
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Gdańska 2
NIP: 579-21-53-413 REGON: 220534702
Tel./Fax: (055) 247 84 63
e-mail: [email protected]
www:  www.pk-mierzeja.pl

           www.przedsiebiorstwo-komunalne-mierzeja.pl

           www.pk-mierzeja.com

           www.przedsiebiorstwo-komunalne-mierzeja.com

 

FUNDACJE

Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "WR"
Siedziba: 82-103 Stegna Jantar ul. Gdańska 1
Prezes ZarzÄ…du: Maciej WÅ‚odarski
REGON: 192778182

 

"DAWID" Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym przez Niewybuchy i Niewypały
Siedziba: 82-103 Stegna ul. Sikorskiego 15
ul. Morska 15 (Bar "BOSMAN")
Prezes: Lucjan Kordecki
REGON: 192651010
Tel. (055) 247 75 24
www: www.fundacja-dawid.org
Liczba wyświetleń: 1081