Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 26 stycznia 2012 r. do 01 marca 2012 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkanie z mieszkańcami
 2. UdziaÅ‚ w pracy Metropolitarnego zespoÅ‚u roboczego nad aktualizacjÄ… Strategii Województwa Pomorskiego
 3. Udział w konkursie potraw karnawałowych w GOK
 4. Spotkanie z przedstawicielkÄ… firmy wykonujÄ…cej pomiary geologiczne na terenie naszej gminy
 5. Udział w turnieju tenisa stołowego w Mikoszewie w czasie ferii zimowych- podziękowanie dla Pani Katarzyny Janowskiej Dyrektor Gimnazjum w Mikoszewie i Stowarzyszenia Aktywni Razem za organizację ciekawych i atrakcyjnych zajęć.
 6. Spotkanie w Sztumie w ramach Pętli Żuławskiej
 7. UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Jantar LeÅ›niczówce – podsumowanie pracy rady soÅ‚eckiej za 2011 rok.  Gratulacje dla SoÅ‚tysa Pana Józefa Bryk oraz Rady SoÅ‚eckiej za wielkie zaangażowanie w remont Å›wietlicy oraz prace na terenie wokóÅ‚ Å›wietlicy
 8. Wizyta w szpitalu w Jantarze
 9. Spotkanie wÅ‚odarzy gmin i rybaków  zaangażowanych w LokalnÄ… GrupÄ™ RybackÄ…
 10. UdziaÅ‚ w spotkaniu noworocznym w Stobcu – podziÄ™kowanie dla Pani SoÅ‚tys Aldony Machula za organizacje i wielkie zaangażowanie
 11. UdziaÅ‚ w spotkaniu w PSP – roczne podsumowanie pracy oraz prezentacja sprzÄ™tu. PodziÄ™kowanie strażakom za wspóÅ‚prace.
 12. Udział w zebraniu wiejskim w Jantarze
 13. Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej
 14. Udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Rybiny
 15. UdziaÅ‚ w walnym Zebraniu Strażaków w Jantarze
 16. Udział w konsultacjach dotyczących foki szarej i morświna w Sobieszewie
 17. UdziaÅ‚ w obchodach 40 – lecia Biblioteki w Jantarze
 18. Udział w zebraniu wiejskim w Żuławkach
 19. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorkami naszych szkóÅ‚ – podjÄ™cie dziaÅ‚aÅ„  w celu powoÅ‚ania MÅ‚odzieżowej Rady Gminy oraz różnych dziaÅ‚aÅ„ spoÅ‚ecznych
 20. Udział w komisji urbanistycznej dotyczącej fermy wiatrowej w Książęcych Żuławach
 21. Udział w szkoleniu dotyczącym badania jakości pracy urzędu.
 22. Udział w radzie budowy kanalizacji
 23. Spotkanie podsumowujÄ…ce kwalifikacje wojskowa w powiecie nowodworskim 
Liczba wyświetleń: 949