Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

SzlaQ MennonITów Drukuj Stworz PDF


RuszyliÅ›my z nowym projektem SzlaQ MennonITów!

W ramach tego projektu podopieczni Stowarzyszenia TALENT stworzÄ… portal upowszechniajÄ…cy wiedzÄ™ o Mennonitach – jedyny taki portal poÅ›wiÄ™cony dziaÅ‚alnoÅ›ci tej grupy na terenie póÅ‚nocnej Polski!

W celu zgromadzenia informacji o historii i kulturze omawianej grupy, zostanÄ… zorganizowane dwie wycieczki, w trakcie których uczestnicy poznajÄ… materialne Å›lady dziaÅ‚alnoÅ›ci Mennonitów na terenie Å»uÅ‚aw i okolic, wezmÄ… udziaÅ‚ w lekcjach muzealnych oraz zrobiÄ… zdjÄ™cia w trakcie przebywania szlaków pieszo-rowerowych, które potem zostanÄ… wykorzystane jako materiaÅ‚ do tworzenia interaktywnej mapy strony.

Ale kim byli Mennonici…?

Polsce mennonici osiedlali siÄ™ miÄ™dzy innymi na Å»uÅ‚awach w Dolinie Dolnej WisÅ‚y, oraz w Kazuniu koÅ‚o Warszawy, na terenach dotychczas niezamieszkanych, dajÄ…c poczÄ…tek tzw. kolonizacji olÄ™derskiej. Byli niezwykle pracowici, wykazywali siÄ™ ogromnÄ… zrÄ™cznoÅ›ciÄ… i kunsztem, jeÅ›li chodzi o osuszanie bagien, w ciÄ…gu stu lat udaÅ‚o im siÄ™ osuszyć znaczny obszar ziemi. Mennonici skupiali siÄ™ w gminach flamandzkich i fryzyjskich. Stworzyli kulturÄ™ o niezwykle surowych obyczajach i zasadach, ich „religiÄ…” byÅ‚a praca.(Wikipedia)

Liczymy, że projekt z powodzeniem wpłynie pozytywnie na kształtowanie świadomości kulturowej w obrębie swojego rejonu zamieszkania u najmłodszych.

Chcemy wspierać naszych mÅ‚odych informatyków, dajÄ…c im przykÅ‚ad mennonickiej cierpliwoÅ›ci i wytrwaÅ‚oÅ›ci jako cechy bardzo ważnej również dla ich rozwoju zawodowego. Zapraszamy do udziaÅ‚u w projekcie ïŠ

http://talent.edu.pl/?attachment_id=3477

Liczba wyświetleń: 1255