Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXI Sesja Rady Gminy Stegna 31 maja 2012 r. godz. 9.00 Dom Ludowy w Rybinie. Drukuj Stworz PDF

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.

7.Sprawozdanie z realizacji Programu WspóÅ‚pracy Gminy Stegna w 2011 roku z organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego

8. PrzyjÄ™cie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

9.2. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2012

9.3. okreÅ›lenia trybu i szczegóÅ‚owych kryteriów oceny wniosków o realizacjÄ™ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9.4. wyrażenia zgody na dzierżawÄ™  nieruchomoÅ›ci cz. dziaÅ‚ek, Nr 1585,  Nr 45/21,  Nr 45/20 poÅ‚ożonych w miejscowoÅ›ci Stegna.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

 

                                                                                             

                                                                                      PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                                                         (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1265