Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXI Sesja Rady Gminy Stegna 31 maja 2012 r. godz. 9.00 Dom Ludowy w Rybinie. Drukuj Stworz PDF

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stegna w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

9.2. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2012

9.3. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9.4. wyrażenia zgody na dzierżawę  nieruchomości cz. działek, Nr 1585,  Nr 45/21,  Nr 45/20 położonych w miejscowości Stegna.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

 

                                                                                             

                                                                                      Przewodnicząca Rady

                                                                                         (-) Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1124