Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

IX Spływ Wodami Żuław 22-24.06.2012 Drukuj Stworz PDF

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

 

KLUB TURYSTYCZNY SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃCKIM

 

 

                                              NOWY DWÓR GDAŃSKI 2012          

 

I  ORGANIZATORZY

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

 

 

II WSPÓŁORGANIZATORZY

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

- Urząd Miejski w Nowym Stawie

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie

- Gospodarstwo Agroturystyczne M. Komorowska w  Rybinie

- Szkoła Podstawowa w Wiercinach

- Stowarzyszenie „Strefa Turystyczna Nogat”

 

III CEL SPŁYWU

-Poznanie środowiska żuławskich wód śródlądowych

-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „Małej Ojczyzny”

-Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-Integracja żuławskich gmin i powiatów oraz ich mieszkańców

-Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska

-Popularyzacja szlaków kajakowych na Żuławach

-Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji

-Promocja Żuław poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych.

-Promocja „ Pętli Żuławskiej”.

 

IV KOMITET ORGANIZACYJNY

-Komandor Spływu           - Wiesław Olszewski

-Z-ca Komandora              -  Maciej   Grochowski PTKaj 590   

-Z-ca Komandora              -  Marek    Gałczyński

-Członkowie: Ryszard Zdrojewski, Andrzej Grabowski, Piotr Siwa

 

V TERMIN I TRASA SPŁYWU

 Spływ odbędzie się w dniach 22-24. 06 2012 roku na trasie:

 Półmieście – Michałowo - Wierciny – Kępki – Osłonka – Rybina  41 km.

 

 

VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15. 06. 2012.r na adres:pttk.szuwarek@gmail.com , tel.506 170 950 .

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 15,00 zł od osoby, płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

 41 8306 0003 0006 5100 3000 0010 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl

 

 

VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

-Posiadanie dowodu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego                

  ubezpieczenie zdrowotne,

-Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej,

-Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie,

-Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu oraz służb porządkowych,

-Przestrzegania ciszy nocnej w godz. Od 23 do 6.

-Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

  wypadków na czas trwania Spływu

 

VIII ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO

-Znaczek pamiątkowy

-Materiały krajoznawcze

-Kiełbaski przy ognisku

-Nagrody dla zwycięzców w konkursach

 

IX PROGRAM SPŁYWU

 

22. 06. 2012.roku, piątek

 

14.00-16.00 – przyjmowanie uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Dworze Gd, wycieczka do Parku Historycznego, spacer po mieście z  przewodnikiem.

16.00 – uroczyste rozpoczęcie spływu, przejazd na start na trasę I etapu Półmieście - Wierciny.

20.00 ognisko, nocleg.(własny śpiwór i materac)

 

 

 

23. 06. 2012. roku, sobota

 

10 00 – start do II etapu Wierciny – Kępiny Małe,

16 00 – uroczyste odsłonięcie SŁUPA PRZYJAŻNI na przystani Pętli Żuławskiej w Osłonce.

19 00 - ognisko, konkurs krajoznawczy, nocleg.(własny śpiwór i materac)

 

24 06 2012 roku, niedziela

 

10 00 start do III etapu Kępiny Małe – Rybina.

16 00  uroczystość zakończenia Spływu (poczęstunek).

 

XI UWAGI KOŃCOWE

-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

  Spływu osobom trzecim i na odwrót

-Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność

-Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie pod opieką dorosłych

-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Spływu.

 

                                                                              Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM                                                                                                       

                                                                                                                ORGANIZATORZY.

 

 

Liczba wyświetleń: 2450