Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

APEL WÓJTA DO MIESZKAŃCÓW GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo, mieszkańcy naszej gminy........

 

Do gminy Stegna corocznie przybywają tysiące turystów. To między innymi dzięki turystyce nasze miejscowości się rozwijają. Z turystyki utrzymuje się wielu przedsiębiorców a co za tym idzie duża część naszej lokalnej społeczności. Bezsprzecznym walorem gminy Stegna dla turystów jest niewątpliwe jej położenie w pasie nadmorskim oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, jak również miła atmosfera i wysoka jakość świadczonych przez Państwa usług związanych z wypoczynkiem.
Dzięki szczególnym walorom i korzystnym właściwościom klimatycznym mamy prawo do poboru opłaty miejscowej. Rada Gminy Stegna na mocy uchwały UCHWAŁA NR VII/53/2011 RADY GMINY STEGNA z dnia 11 kwietnia 2011 r. ustaliła, że miejscowości Stegna, Junoszyno, Jantar, Mikoszewo spełniają warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
Opłata miejscowa jest jednym ze źródeł dochodów własnych budżetu gminy Stegna .
W poprzednim 2011 roku zebrano 218 000 zł, które zostało wydane na:

 • zatrudnienie ratowników na plażach strzeżonych – 135 000 zł
 • organizację koncertu Lata z Radiem - 86 000 zł
 • sprzątanie plaż i miejscowości gminy Stegna – 343 470 zł
 • zorganizowanie rozgrywek sportowych na plażach – 8 100 zł
 • organizację Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – 48 000 zł

Dzięki wpływom m.in. z tej opłaty mamy dodatkowe pieniądze, które pozwolą w 2012 r. na zrealizowanie zaplanowanych wcześniej zadań w obszarze turystyki tj.

 • zatrudnieniu ratowników na plażach strzeżonych – 155 000 zł
 • sfinansowaniu koncertu Lata z Radiem – 120 000 zł
 • prowadzenia biura informacji turystycznej – 60 000 zł
 • sprzątania plaż i miejscowości – 312 120 zł
 • zorganizowania rozgrywek sportowych na plażach – 8 100 zł


Z tych też powodów chcielibyśmy Państwu nie tylko przypomnieć o obowiązku poboru opłaty miejscowej, ale także zachęcić do jej poboru osoby do tego uprawnione, czyli inkasentów.
Biorąc pod uwagę liczne wnioski mieszkańców w sprawie przeznaczenia wpływów z opłaty miejscowej na turystykę deklaruję, że jeżeli planowane dochody w opłacie miejscowej zostaną przekroczone w poszczególnych miejscowościach w 2012 roku, to w budżecie Gminy na 2013 rok zostaną przeznaczone środki finansowe na zadania związane z turystyką wskazane przez mieszkańców tych miejscowości, które w tym roku przekroczą planowany budżet w zakresie opłaty miejscowej. Wysokość tych środków będzie zależała od ponadplanowych wpływów z opłaty miejscowej. Pobór opłaty miejscowej to nasza wspólna społeczna odpowiedzialność za rozwój naszej gminy. Im więcej uda się zebrać z tej opłaty, tym więcej wydamy na turystykę w danej miejscowości, co w obecnej sytuacji budżetowej ma ogromne znaczenie.
Zebranie w:

 • Stegnie kwoty powyżej 114 397 zł pozostanie do rozdysponowania przez mieszkańców
 • Jantarze kwoty powyżej 75 556 zł pozostanie do rozdysponowania przez mieszkańców
 • Mikoszewie kwoty powyżej 36 277 zł pozostanie do rozdysponowania przez mieszkańców
 • Junoszynie kwoty powyżej 3 770 zł pozostanie do rozdysponowania przez mieszkańców

(W roku 2011 miejscowość Jantar zebrała ponad 12 000 zł więcej niż wskazana kwota 75 556 zł. Na zebraniu wiejskim w Jantarze mieszkańcy zadecydowali o celu wydatkowania tych środków, co obecnie jest czynione).
Rada Gminy Stegna na mocy § 4 uchwały z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie opłaty miejscowej zarządziła pobór tej opłaty w drodze inkasa. Do poboru opłaty miejscowej zobowiązane są osoby prowadzące agroturyzm, właściciele, kierownicy, posiadacze, użytkownicy hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, campingów, pól namiotowych, kwater prywatnych wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały, w których świadczone są usługi noclegowe.
W tym roku opłatę miejscową będą pobierali dodatkowo powołani inkasenci w Urzędzie Gminy w Stegnie, w Centrum Informacji Turystycznej w Stegnie przy ul. Gdańskiej Nr 60 oraz obok Domu Pomocy Społecznej w Stegnie przy ul. Morskiej
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
W roku 2012 dzienna stawka opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu od jednej osoby wynosi 1,80 zł. Stawkę opłaty miejscowej dla dzieci i młodzieży uczącej się określa się w wysokości 0,90 zł za każdy dzień pobytu, dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno-wczasowych za każdy dzień pobytu 1,00zł. Stawki opłaty miejscowej dla dzieci i młodzieży uczącej się, 1 określa się w wysokości 0,50zł.
Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu gminy
Uchwała jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.stegna.pl.

Wójt gminy Stegna
Jolanta Kwiatkowska

 

Liczba wyświetleń: 925