Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Meldunki Drukuj Stworz PDF

  1. Zameldowanie na pobyt staÅ‚y  „ zgÅ‚oszenie pobytu staÅ‚ego”.
  2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwajÄ…cy ponad 3  miesiÄ…ce.
  3. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.
  4. Wymeldowanie z pobytu staÅ‚ego  „ zgÅ‚oszenie wymeldowania z miejsca pobytu staÅ‚ego”.
  5. Wymeldowanie z pobytu czasowego „ zgÅ‚oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwajÄ…cego ponad 3 miesiÄ…ce”.
  6. UdostÄ™pnianie danych ze zbiorów meldunkowych.
  7. Zameldowanie w trybie administracyjnym.
  8. Wymeldowanie w trybie administracyjnym.
Liczba wyświetleń: 1997