Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie zaprasza na Koncert Muzyki Jazzowej - 27.06.2012 Drukuj Stworz PDF

ZaÅ‚ożony w 1984 r. Blues Fellows Swing'in Band to jeden z czoÅ‚owych polskich zespoÅ‚ów uprawiajÄ…cych jazz tradycyjny. Repertuar, na który skÅ‚adajÄ… siÄ™ standardy jazzowe z lat 20-tych i 40- tych balansuje pomiÄ™dzy, rzecz jasna, dixielandem a jazzem nowoorleaÅ„skim. DziÄ™ki energii i żywemu temperamentowi wykonawców legendarne już utwory zostajÄ… odrodzone w specyficznym duchu zespoÅ‚u. Blues Fellows to grupa szczególna, przede wszystkim ze wzglÄ™du na tworzÄ…ce jÄ… pokolenie animatorów ruchu jazzowego w kraju i tzw. Åšredniego pokolenia jazzmanów. WiÄ™kszość czÅ‚onków zespoÅ‚u graÅ‚a w tak znanych grupach, jak: "New Orleans Stompers", Big Band "StodoÅ‚a", Jazz Band Ball Orchestra, Old Metropolitan Band, Vistula River Brass Band, Old Timers czy Gold Washboard.  

ZaÅ‚ożyciel i leader orkiestry, Jerzy WiÄ™ckowski to ceniony, wieloletni pracownik ZrzÄ…du GÅ‚ównego Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Łączy umiejÄ™tnoÅ›ci organizacyjne z grÄ… na perkusji w zespoÅ‚ach tradycyjnych. Przez dÅ‚ugie lata leaderowaÅ‚ w zespole Vistula River Brass Band, ktory koncertowaÅ‚ w caÅ‚ym kraju a także w Skandynawii, Francji, CzechosÅ‚owacji, Niemczech i byÅ‚ym ZSRR. "Vistula..." dwukrotnie zdobyÅ‚a ZÅ‚otÄ… TarkÄ™ w latach 1976 i 1977. Na swoim koncie ma trzy pÅ‚yty dlugograjÄ…ce, jednego single'a oraz kasety. Do Blues Fellows Jerzy WiÄ™ckowski Å›ciÄ…gnÄ…Å‚ kilku swoich kolegów z różnych zespoÅ‚ów tradycyjnych. DoÅ›wiadczenie muzyków, ich wyksztaÅ‚cone koncepcje stylistycze już w roku zaÅ‚ożenia grupy zaowocowaÅ‚y wystÄ™pami na Ogólnopolskich Targach Jazzowych "Old Jazz Meeting" w Warszawie, imprezie "Jazz na Kresach'84" oraz na "Dixieland Picnic" w Gnieżnie, Festiwalu Wokalistów Jazzowych w ZamoÅ›ciu Grupa koncertowaÅ‚a w Berlinie Zachodnim i na MiÄ™dzynarodowym Festiwalu w Dunkierce w 1985 r. W zespole wystÄ™powali m.in. Anna Panas (voc), WiesÅ‚aw Eyssymont (tp), Marek Wachowiak (tb, voc), Ryszard KwaÅ›niewski (ts, as, ci), MieczysÅ‚aw Mazur (p), Zygmunt K. JagodziÅ„ski(bj, g), StanisÅ‚aw Piotrowski (b); Wojciech Grobosz (p). Blues Fellows znani sÄ… w klubach jazzowych na terenie caÅ‚ego kraju. W swoim dorobku majÄ… wiele koncertów i wystÄ™pów na najważniejszych imprezach jazzowych w Polsce, oraz wiele koncertów w klubach jazzowych RFN, Francji, Skandynawii, Portugalii i Holandii.  

opr . na podstawie tekstu Marka Cabanowskiego do folderu "XI Spotkania Wokalistów Jazzowych"

(tekst pochodzi ze strony internetowej: http://strony.aster.pl/bluesfellows/index.htm

Liczba wyświetleń: 1500