Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOÅšCI I PORZÄ„DKU W GMINACH Drukuj Stworz PDF

W dniu 1 stycznia weszÅ‚a w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesiÄ™cy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegajÄ…cego na przejÄ™ciu odpowiedzialnoÅ›ci przez gminÄ™ za odpady i ustaleniu stawek dla mieszkaÅ„ców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W Gminie Stegna odbiór odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na nowych zasadach zacznie obowiÄ…zywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas wÅ‚aÅ›ciciele nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ… zobowiÄ…zani wnosić do gminy tzw. opÅ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu wÅ‚aÅ›ciciele majÄ… obowiÄ…zek pozbywania siÄ™ odpadów na dotychczasowych zasadach.

Wdrażanie poszczególnych postanowieÅ„ tej nowelizacji bÄ™dzie przebiegać etapami, o których mieszkaÅ„cy bÄ™dÄ… informowani na bieżąco.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ULOTKA 1 2012-06-13 10:43:28
załącznik ULOTKA 2012-06-13 10:43:01
załącznik INFORMACJA 2012-06-13 10:42:46
Liczba wyświetleń: 1535