Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Drukuj Stworz PDF

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. nowego kodu CN

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji ( UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej , wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego ,uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat , olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 1941 . W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Liczba wyświetleń: 1337