Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Drukuj Stworz PDF

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. nowego kodu CN

W zwiÄ…zku z wejÅ›ciem w życie rozporzÄ…dzenia Komisji ( UE) nr 1006/2011 z dnia 27 wrzeÅ›nia 2011 r. zmieniajÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik I do rozporzÄ…dzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej , wprowadzajÄ…cego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napÄ™dowego ,uwzglÄ™dniajÄ…c klucz przejÅ›cia opracowany przez Eurostat , olej napÄ™dowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporzÄ…dzenia byÅ‚ oznaczony kodem CN 2710 1941 . W zwiÄ…zku z powyższym od oleju napÄ™dowego oznaczonego kodem CN 2710 20 11 przysÅ‚uguje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napÄ™dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Liczba wyświetleń: 1510