Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ważne telefony Drukuj Stworz PDF

Nr tel. po którym należy wybrać nr wewnÄ™trzny to (55) 247 81 71

Fax. (55) 247 83 95

ImiÄ™ i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew. tel.

Nr pokoju

e-mail

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

--------------

------

17

--------------

Z-ca Wójta

Krzysztof Swat

--------------

12

14

--------------

Sekretarz

Elżbieta Zych

--------------

19

12

--------------

Skarbnik

Dorota Witkowska

--------------

10

13

--------------

Referat ogólno-organizacyjny

Halina Wensierska

Inspektor ds. kancelaryjnych

11

16

[email protected]

Alina Lasota

Sekretarka

11

16

[email protected]

Beata Burliga

Inspektor ds. kadr i organizacyjnych

14

15

[email protected]

Małgorzata Furman

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

33

11

[email protected]

Marcin Zarębski

Sam. ref. ds. obsługi BIP, informacji publicznej
i informatyki

33

11

[email protected]

Referat budżetowo ksiÄ™gowy 

Joanna Cholewa

Podinspektor ds. budżetu

32

8

[email protected]

Monika Twardowska

Inspektor ds. budżetu

[email protected]na.pl

Magdalena Lewandowska

Sam. ref. ds. budżetu

[email protected]

Beata Ziętarska

Podinspektor ds. budżetu

[email protected]

Agnieszka Całkiewicz

Podinspektor ds. finansów, kasa

27

9

[email protected]

Referat podatków i opÅ‚at lokalnych 

Renata Staroń

Kierownik

21

10

[email protected]

Małgorzata Szwaczka

Sam. ref ds. podatków

[email protected]

Jadwiga Krzemińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

[email protected]

Wanda Jambroży

Podinspektor ds. opÅ‚at i rozliczeÅ„ należnoÅ›ci

 

13

 

9

[email protected]

Grażyna Czerwińska

Inspektor ds. podatku

[email protected]

Magdalena Karolak

Inspektor ds.podatków

[email protected]

Gospodarka przestrzenna 

Artur Kozłowski

Podinspektor

17

6

[email protected]

Barbara Suma

Podinspektor

[email protected]

OÅ›wiata 

Katarzyna Maćkowska

Pracownik ds. oświaty i obsługi archiwum

34

4

[email protected]

Magdalena Giergielewicz

Inspektor ds. oświaty

[email protected]

Promocja, turystyka i sport 

Rafał Tokarski

Podinspektor ds. turystyki, promocji, kultury i sportu

(55) 247 86 92

Punkt IT w Stegnie

[email protected]

Sprawy spoÅ‚eczno-samorzÄ…dowe i gospodarka komunalna 

Jarosław Milczanowski

Podinspektor

(55) 246 00 36

Budynek OSP w Stegnie

jarosÅ‚[email protected]

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg i mostów 

Waldemar Cieśluk

-----------------

(55) 246 00 36

Budynek OSP w Stegnie

[email protected]

Geodezja i gospodarka nieruchomoÅ›ciami                                                           ZADANIA

Krzysztof Hildebrand

Pomocnik Administracyjny

22

7

[email protected]

Patrycja Czuba

Samodzielny referent

[email protected]

Zbigniew Sowa

Inspektor

[email protected]

Ochrona Å›rodowiska, rolnictwo i leÅ›nictwo                                                          ZADANIA

Joanna Swajda-Szewczyk

Inspektor

18

5

[email protected]

Ewelina Charkiewicz

Samodzielny referent

[email protected]

Obrona cywilna i ppoż. 

Mariusz Sowiński

Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

(55) 246 00 36

Budynek
OSP
w Stegnie

[email protected]

USC

 

Anna Hałuszczak

Kierownik

15

3

[email protected]

Monika Krycia

Z-ca kierownika USC

[email protected]

Ewidencja dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i handlu                                                      ZADANIA

Ewa Suchewicz

Inspektor

18

5

[email protected]

Kontrola jednostek budżetowych i pÅ‚ac 

Alina Mianowska

Inspektor

14

15

[email protected]

Referat rozwoju inwestycji

 

Adam Jędruszczak

Kierownik

30

2

[email protected]

Halina Polańska

Inspektor

[email protected]

Stanisław Pietrkiewicz

Inspektor

[email protected]

Monika Adamowska-Bargieł

Pomocnik Administracyjny

[email protected]

Straż Gminna 

Sylwester Rutkowski

Komendant

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

 

Dariusz Trzoska

Inspektor

Liczba wyświetleń: 6167