Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 17 maja 2012r. do 31 maja 2012 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. UdziaÅ‚ w konferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – Markiem Sawickim wraz z Radnym P. StanisÅ‚awem KukuÅ‚ka
 3. Udział w otwarciu Wielospecjalistycznego Szpitala Jantar w Jantarze
 4. UdziaÅ‚ w spotkaniu  z ZastÄ™pcÄ… Dyrektora ANR odnoÅ›nie kanalizacji w Wybicku i CheÅ‚mku Osadzie
 5. UdziaÅ‚ w Zlocie samochodów FSO w Stegnie
 6. Udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej
 7. Udział w Konferencji Pomorskie Dobry Kurs. Podsumowanie kampanii promocyjnej woj. Pomorskiego.
 8. Udział w otwarciu Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej w Gdańsku
 9. UdziaÅ‚ w konferencji na temat finansów oÅ›wiaty w Å»uÅ‚awskim Parku Historycznym w Nowym Dworze GdaÅ„skim
 10. UdziaÅ‚ w subregionalnej konferencji dotyczÄ…cej aktualizacji strategii Województwa Pomorskiego w Kartuzach
 11. UdziaÅ‚ w spotkaniu Organizacji PozarzÄ…dowych i SamorzÄ…dów w Marózie.Temat: Organizacje pozarzÄ…dowe i samorzÄ…d – razem czy osobno?
 12. Udział w XII Krynickich Spotkaniach Turystycznych
 13. UdziaÅ‚ w zawodach wÄ™dkarskich o puchar Wójta Gminy Stegna
 14. UdziaÅ‚ w VI Pomorskim  ÅšwiÄ™cie Produktu Regionalnego w Oliwie
 15. Podpisanie umowy partnerskiej projektu Polska, Litwa Rosja
 16. UdziaÅ‚ w konferencji „ Ochrona i zarzÄ…dzanie ryzykiem powodziowym na Å»uÅ‚awach” w GdaÅ„sku
 17. Udział w spotkaniu Zarządu LOT
 18. Wizytacja w jednostce Państwowej Straży Pożarnej wraz z Radnymi
 19. Udział w spotkaniu rady budowy kanalizacji
 20. UdziaÅ‚ w posiedzeniu Komisji Senackiej dotyczÄ…cym ochrony walorów Å›rodowiskowych i krajobrazowych Mierzei WiÅ›lanej i PóÅ‚wyspu Helskiego oraz zachowania Å‚adu przestrzennego na tym obszarze. 
 21. UdziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami samorzÄ…dów dotyczÄ…cym funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej
 22. UdziaÅ‚ w spotkaniu z Prezesem SpóÅ‚ki Mierzeja w sprawie planowanych inwestycji w CheÅ‚mku Osadzie i Wybicku
 23. ZÅ‚ożenie wniosku o dofinansowanie budowy „targowiska” w ramach PROW
 24. Udział w święcie Straży Granicznej
Liczba wyświetleń: 947