Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie roku szkolnego Drukuj Stworz PDF

 

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów i przedszkolaków naszej gminy odbyło się 28 i 29 czerwca 2012 r. Był to znakomity moment do różnych podsumowań: wyników konkursów, zawodów sportowych, projektów, ocen, czy frekwencji.


Podczas uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali zasłużone nagrody. Wręczono stypendia naukowe za dobre wyniki w nauce, nagrody za różnorodne osiągnięcia.

 

Na szczególne wyróżnienie zasÅ‚użyÅ‚ uczeÅ„, który przez caÅ‚y trzyletni okres nauki w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie nie opuÅ›ciÅ‚ ani jednego dnia nauki.

 

PodziÄ™kowania i listy gratulacyjne otrzymali również rodzice uczniów, którzy osiÄ…gnÄ™li wysokie wyniki w nauce.

 

Wójt Gminy Stegna Pani Jolanta Kwiatkowska wyróżniÅ‚a także najlepszych uczniów naszej gminy ze szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjów za wybitne osiÄ…gniÄ™cia w nauce i sporcie przyznajÄ…c dwadzieÅ›cia pięć nagród (dyplomy, plecaki, mp4, pendrive, komplety Parkera, sprzÄ™t do pÅ‚ywania).

 

Nagrody Wójta Gminy Stegna otrzymali:

ze szkóÅ‚ podstawowych:

 1. Patrycja Pawlikowska-Bobrowska (Å›rednia ocen 6,00) - kl. VI - SzkoÅ‚a Podstawowa w Drewnicy,
 2. Michał Łach (średnia ocen 5,92) - kl. VI - Szkoła Podstawowa w Stegnie,
 3. Katarzyna Prochera (Å›rednia ocen 5,87) - kl. VI - SzkoÅ‚a Podstawowa w Drewnicy,
 4. Damian Gul (średnia ocen 5,40) - kl. VI - Szkoła Podstawowa w Tujsku,
 5. Marta Hrycyna (Å›rednia ocen 6,00) - kl. VI - SzkoÅ‚a Podstawowa w Drewnicy,
 6. Natalia Cyrzan (Å›rednia ocen 5,75) - kl. VI - SzkoÅ‚a Podstawowa w Drewnicy,
 7. Alan Bejnarowicz (średnia ocen 5,45) - kl. IV - Szkoła Podstawowa w Jantarze,
 8. Rafał Kłos (średnia ocen 5,45) - kl. V - Szkoła Podstawowa w Jantarze,
 9. Monika Marko (średnia ocen 5,25) - kl. V - Szkoła Podstawowa w Stegnie,
 10. Dominik Starzyk (średnia ocen 4,45) - kl. V - Szkoła Podstawowa w Stegnie,

 z gimnazjów:

 1. Natalia Hrycyna (średnia ocen 5,67) - kl. III - Publiczne Gimnazjum w Stegnie,
 2. Piotr Dauter (średnia ocen 5,33) - kl. III - Publiczne Gimnazjum w Stegnie,
 3. Dominik Markowski (Å›rednia ocen 4,38) - kl. II - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 4. Magdalena Pegza (Å›rednia ocen 3,88) - kl. II - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 5. Adrianna Banach (średnia ocen 5,61) - kl. III - Publiczne Gimnazjum w Stegnie,
 6. Natalia PawÅ‚owska (Å›rednia ocen 5,40) - kl. I - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 7. MaÅ‚gorzata KozÅ‚owska (Å›rednia ocen 5,28) - kl. III - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 8. Klaudia NurzyÅ„ska (Å›rednia ocen 5,20) - kl. I - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 9. Arleta Sikora (średnia ocen 5,06) - kl. II - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 10. Wojciech Skalski (Å›rednia ocen 4,80) - kl. I - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 11. Paulina GrudzieÅ„ (Å›rednia ocen 5,17) - kl. III - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 12. Daria Beksa (średnia ocen 4,86) - kl. II - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Tujsku,
 13. Paula Ponikowska (średnia ocen 5,56) - kl. III - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Tujsku,
 14. Patrycja KaryÅ› (Å›rednia ocen 4,94) - kl. III - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,
 15. Michalina Grocholska (średnia ocen 4,43) - kl. I - Publiczne Gimnazjum w Stegnie.

 

Każdej z uroczystoÅ›ci towarzyszyÅ‚ piÄ™knie przygotowany program artystyczny przez mÅ‚odych artystów. Uczniowie Å›piewali, recytowali w radosnej a zarazem wzruszajÄ…cej atmosferze.

 

Podczas szkolnych uroczystości wręczone zostały Paniom Dyrektorkom Akty powierzenia stanowiska dyrektora, tj.:

- Pani Katarzynie Janowskiej - Dyrektorce Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie,

- Pani Renacie Cichosz - Dyrektorce ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie,

- Pani Barbarze Piechnik - Dyrektorce ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku.

 

Wójt Gminy Stegna Pani Jolanta Kwiatkowska skÅ‚ada serdeczne podziÄ™kowanie wszystkim pracownikom szkóÅ‚ i przedszkoli za zaangażowanie i oddanie w pracy z naszÄ… mÅ‚odzieżą życzÄ…c jednoczeÅ›nie wypoczynku i radoÅ›ci przez okres wakacji. MÅ‚odzieży i dzieciom zaÅ› samych sÅ‚onecznych i radosnych dni oraz bezpiecznych chwil spÄ™dzonych na wypoczynku.

 

Liczba wyświetleń: 1414