Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Burze Drukuj Stworz PDF

W obliczu przewidywanych ZJAWISK BURZOWYCH, zaleca siÄ™:

 

 • Obserwować zmiany pogody i Å›ledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgÅ‚oÅ›nie radiowe i stacje telewizyjne.
 • Ograniczyć do niezbÄ™dnego minimum opuszczanie mieszkaÅ„ lub miejsc pobytu, aż do ustÄ…pienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć bÄ™dzie gradobicie lub intensywna ulewa, odsunąć siÄ™ od okien. WyÅ‚Ä…czyć zbÄ™dne w danej chwili odbiorniki prÄ…du.
 • Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosnÄ… drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogÄ… być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzÄ…tnąć meble ogrodowe
  i inne lekkie przedmioty znajdujÄ…ce siÄ™ na zewnÄ…trz posesji.
 • Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarÄ™ możliwoÅ›ci poinformować ich o zbliżajÄ…cym siÄ™ niebezpieczeÅ„stwie.
 • BÄ™dÄ…c na zewnÄ…trz budynku:

- nie stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem;

- nie stawać w pobliżu wysokiego masztu bądź komina;

- nie stawać w pobliżu zwisajÄ…cych przewodów elektrycznych lub pod liniÄ… wysokiego napiÄ™cia;

- przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu;

- natychmiast zaprzestać kÄ…pieli i uprawiania sportów wodnych na otwartych akwenach;

- przebywajÄ…c w terenie otwartym w centrum burzy, poÅ‚ożyć siÄ™ na ziemi twarzÄ… zwróconÄ… w dóÅ‚.

 • PodróżujÄ…c samochodem, zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych i wysokich kominów. Nie parkować samochodów nad studzienkami Å›ciekowymi i w rejonach, które mogÄ… ulec zalaniu. BezwzglÄ™dnie nie opuszczać wnÄ™trza pojazdu, sprawdzajÄ…c jedynie, czy drzwi i okna sÄ… szczelnie zamkniÄ™te. Po wznowieniu podróży, unikać przejeżdżania przez rozlegÅ‚e kaÅ‚uże, pod wiaduktami i podziemnymi ciÄ…gami komunikacyjnymi.
 • Nie prowadzić rozmów telefonicznych przy wykorzystaniu przewodowych aparatów stacjonarnych.
 • Jeżeli burzy towarzyszy dÅ‚ugotrwaÅ‚y intensywny opad deszczu, a dom znajduje siÄ™ w strefie zalewowej lub w bezpoÅ›rednim sÄ…siedztwie rzek (strumieni), być w gotowoÅ›ci do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem.
 • BiwakujÄ…c w bezpoÅ›rednim sÄ…siedztwie brzegów rzek i jezior, natychmiast przenieść obóz w bezpieczne miejsce.
 • SzukajÄ…c pomocy, wzywać straż pożarnÄ… (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policjÄ™ (tel. 997) lub dzwonić na numer alarmowy „112”. 
 • BezwzglÄ™dnie podporzÄ…dkować siÄ™ poleceniom wydawanym przez wÅ‚adze lokalne i kierujÄ…cych akcjÄ… ratowniczÄ….
Liczba wyświetleń: 1970