Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I Festyn Wakacyjny Junoszynie Drukuj Stworz PDF

Mimo ostrzeżeÅ„ meterologicznych i anomalii pogodowych festyn z cyklu "Nie daj siÄ™ nabic w butelkÄ™" odbyÅ‚ siÄ™ planowo. PublicznoÅ›c i humory dopisaÅ‚y. GoÅ›ciliÅ›my rówież dzieci i dorosÅ‚ych z CheÅ‚mka Osady, którzy przyjechali do nas aż dwoma autokarami. Teatrzyk Qfer rozÅ›mieszaÅ‚ dzieci i dorosÅ‚ych do Å‚ez. Natomiast wolontariusze z Fundacji Pokolenia z Tczewa sprawili olbrzymiÄ… radoÅ›c pokazem baniek mydlanych i robieniem zwierzÄ…tek z balonów a do malowania buziek ustawiaÅ‚a siÄ™ dÅ‚uga kolejka. Pani Marta Krauze z fundacji "Raj dla zwierzÄ…t" zawitaÅ‚a do nas ze swoimi konikami i wolonariuszkami, które oprowadzaÅ‚y dzieci. Rada SoÅ‚ecka zapewniÅ‚a wszystkim uczestnikom poczÄ™stunek oraz napoje. Zabawa byÅ‚a Å›wietna !!!

 

DziÄ™kujemy wszystkim mieszkaÅ„com Junoszyna za wÅ‚ożony ogromny wkÅ‚ad przy organizacji festynu; poczÄ…wszy od transportu Å‚awek, montażu sceny, użyczenia prÄ…du, przygotowania poczÄ™stunku aż po druku plakatów !!!

 

Mamy nadziejÄ™, że nastÄ™pny festyn, który zaplanowany jest na 20 lipca również bÄ™dzie tak udany.

Liczba wyświetleń: 1711