Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 31 maja 2012r. do 28 czerwca 2012 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. Udział w spotkaniu samorządowców z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego z Posłem Kozdroniem i Senatorem Czarnobajem oraz Dyrektorem ZDW dotyczącym stanu dróg wojewódzkich oraz planów inwestycyjnych samorządu województwa na najbliższe lata.
 3. Udział w przetargach na dzierżawę miejsc usługowych na plaży i bulwarze przyplażowym.
 4. Udział w przetargach na dzierżawę łąk nadwiślańskich.
 5. Udział w przetargu na dzierżawę parkingu w Jantarze.
 6. Udział w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Elbląg dotyczącym wydzielenia i przejęcia dróg leśnych w obrębie zabudowy na terenie miejscowości Mikoszewo, Jantar i Stegna.
 7. Udział w półfinałach Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarnym.
 8. Udział w spotkaniu dotyczącym budowy biogazowi na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków w Stegnie. W spotkaniu brali udział Prezesi Przedsiębiorstw zajmujących gospodarką ściekową na terenie powiatu nowodworskiego.  
 9. Udział w zebraniu wiejskim w Rybinie dot. podziału gminy na okręgi wyborcze.
 10. Udział w radach budowy.
 11. Udział w spotkaniach Komisji Rady Gminy.
 12. Udział w spotkaniu z dyrektorami szkół, pedagogami, radnymi w sprawie procedur postępowania i metod współpracy w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stegna
 13. Udział w Zgromadzeniu Nadzwyczajnym CWŻ
 14. Spotkanie z wójtami i burmistrzami skupionymi w Lokalnej Grupie Rybackiej
 15. Udział w otwarciu przystani żeglarskiej w Błotniku
 16. Udział w spotkaniu komisji oceniającej projekty w ramach ogłoszonego konkursu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 17. Udział w spotkaniach organizacyjnych Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu
 18. Udział w spotkaniu w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Drewnicy
 19. Udział w konferencji „Polityka rozwoju oparta na mądrości”
 20. Udział w zebraniu z rodzicami Szkoły Podstawowej w Jantarze
 21. Udział w spotkaniu roboczym przygotowującym tzw. „ ustawę śmieciową”
 22. Organizacja eliminacji Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu dla dziennikarzy, którzy przyjechali do Gdańska na Euro
 23. Podpisanie umowy na odbudowę rowów i przepustów w UM w ramach osi Ryby
 24. Udział w konferencji prasowej Lata z Radiem w Warszawie, oficjalne otwarcie
 25. Udział w zjeździe Liderów w ramach Szkoły Liderów prowadzonych przez Polsko-Amerykańska Fundacje Wolności
 26. Udział w koncertach uczniów z Palafols w Hiszpanii w szkołach w Drewnicy i Mikoszewie
 27. Udział w konferencji Mały ruch graniczny - dużą szansa na współprace w Elblągu
 28. Udział w promocji łososia surowego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w            23 rocznicę pierwszych powojennych wyborów
 29. Udział w konsultacjach na temat KONCEPCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ W NASZEJ GMINIE w ramach przygotowywanej strategii UM
Liczba wyświetleń: 988