Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ruszył nabór wniosków Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Drukuj Stworz PDF

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w terminie od dnia 6 lipca 2012 roku do dnia 6 września 2012 roku w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

I. RODZAJ PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU:

W ramach Działania 9.5 mogą być realizowane następujące typy projektów:

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

1. działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich,

2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich.

II. RODZAJ PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Do udziału w konkursie zaprasza się:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Więcej informacji na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego http://defs.pomorskie.eu/pl/konkursy_pokl/priorytet_ix/konkurs_95_2012_dok

Liczba wyświetleń: 1039