Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Tak było na koncercie zespołu "Na ostatnią chwilę" w Junoszynie... Drukuj Stworz PDF

20 sierpnia pomiomo przelotnych opadów odbyÅ‚ siÄ™ II festyn wakacyjny z cyklu" Nie daj siÄ™ nabic w butelkÄ™". a rozÅ‚ożysty i wiekowy kasztan, który stoi na terenie placu zabaw zapewniÅ‚ nam ochronÄ™ przed deszczem. SwojÄ… obecnoÅ›ciÄ… zaszczyciÅ‚ nas  zepóÅ‚ rockowy z trójmiasta "NA OSTATNIÄ„ CHWILĘ", który na co dzieÅ„ koncertuje przed olbrzymiÄ… publikÄ…. ZespóÅ‚ powstaÅ‚ w 2009 roku a jego idea to dotrzeć do jak najwiÄ™kszej iloÅ›ci sÅ‚uchaczy, szczególnie mÅ‚odych ludzi, którym poprzez rocka mogÄ… przekazać kilka najważniejszych prawd o zagrożeniach zwiÄ…zanych z używkami. Lider zespoÅ‚u Andrzeju Piaseki to niesamowity czÅ‚owiek, który ma Å›wietny kontakt z publicznoÅ›ciÄ… niezależnie w jakim jest wieku. Dlatego wszyscy Å›wietnie siÄ™ bawili a pod scenÄ… wyrosÅ‚o "rockowe przedszkole". Każdy mógÅ‚ spróbowac swoich siÅ‚ woklanych przy pomocy profesjonalnych muzyków. Nawet znalazÅ‚ siÄ™ spoÅ›ród publicznosci odważny, który zagraÅ‚ koncert z zespoÅ‚em - mÅ‚ody chÅ‚opak wykazaÅ‚  siÄ™  dużym talentem gry na gitarze elektrycznej. Rozdano i wypeÅ‚niono 80 ankiet, o tematyce profilaktycznej.

Rozdano ponad 170 kieÅ‚basek z grilla oraz serwowano  kawÄ™, herbatÄ™ oraz napoje. Wszystko to dziÄ™ki wspóÅ‚finansowaniu z UrzÄ™du Gminy Stegna tzw. "kapslowego". Na zakoÅ„czenie festyn uÅ›wietnili wolontariusze z Fundacji Pokolenia wystÄ™pem fireshow oraz pokazem szczudlarzy. Pokaz ognia cieszyÅ‚ siÄ™ dużym zainteresowaniem poÅ›ród dzieci, mÅ‚odzieży oraz dorosÅ‚ych.  Mamy nadziejÄ™, że w przyszÅ‚ym roku uda nam siÄ™ zorganizowac podobny festyn rockowy !!!

Liczba wyświetleń: 1732