Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w miejscowości Rybina Drukuj Stworz PDF

DOTACJE NA INNOWACJE
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ" 
 

PĘTLA ŻUŁAWSKA - ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy (wartość: 4 365 680 PLN)
Nazwa beneficjenta:              Województwo Pomorskie
Wartość projektu:                  82 676 918 PLN
Udział Unii Europejskiej:         41 710 872 PLN
Okres realizacji:                     2010 - 2012

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie przystani śródlądowej wraz z zapleczem w miejscowości Rybina i realizowane jest w ramach ponadregionalnego projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”.
1. Zakres przedsięwzięcia
Nabrzeże postojowe dla statków:
•    długość nabrzeża w linii cumowniczej:        100 m
•    rzędna korony nabrzeża:           +1,20 m Kr.
•    głębokość techniczna:          - 2,50 m Kr.
•    głębokość obliczeniowa:           - 3,3  m Kr.
•    dopuszczalne obciążenie naziomu:         10 kN/m2
•    wyposażenie nabrzeża:
a) żeliwne pachoły cumownicze  o nośności 100 kN, co10 m
b) poliuretanowa odbojnica z pionowych elementów typu MKA 400, co 1,20 m
c) stalowe typowe drabinki wyłazowe, szer. 40 cm, co 25 m
d) standardowe kolumienki zasilania w wodę pitną i energię elektryczną – 2 kpl.
e) typowy sprzęt ratowniczy – 2 komplety: koła z linką i bosak
        Nabrzeże posiadać będzie konstrukcję oczepową. Uskok naziomu utrzymywany będzie przez stalową ściankę szczelną wbitą do rzędnej –6,60 m Kr. Ścianka kotwiona będzie (za pomocą stalo-wych ściągów) do prefabrykowanych żelbetowych tarcz kotwiących usytuowanych w odległości 6,0 m od linii nabrzeża i zwieńczona żelbetowym oczepem, o koronie na rzędnej +1,20 m Kr. Naziom nabrzeża, w pasie o szerokości ca 10,0 m posiadać będzie nawierzchnię z kostki granitowej na od-powiedniej podbudowie.
3 pomosty dla małych jednostek rekreacyjnych:
•    długość każdego z trzech pomostów:             30,0 m (3 segmenty po 10,0 m)
•    wolna burta  pomostu:                 +0,55 m ± 5 cm
•    rzędna korony przyczółka (pomost nr 1)            +1,20 m Kr
•    zakotwienie do stal. pali rurowych:               4 szt. na pomost
•    głębokość techniczna:                - 1,0 m Kr.
•    głębokość obliczeniowa:                -1,50  m Kr.
•    dopuszczalne obciążenie pomostu:            min 1,40 kN/m2
•    wyposażenie pomostu stanowiska cumowniczego:
a) drewniany pokład na całej powierzchni 2,4 m x 30 m
b) stalowe pachoły cumownicze  o nośności 6,2 kN  – 4 szt. na pomost
c) drewniana belka odbojowa na całej długości pomostu
d) stalowe drabinki wyłazowe – 2 szt.
e) stalowy trap wyjścia na ląd L x B = 6,0 m x 1,3 m  
f) stojak ze sprzętem ratunkowym
Droga dojazdowa, plac manewrowy, parking
Projektuje się kompletną wymianę nawierzchni istniejącej drogi dojazdowej na nawierzchnię z kostki granitowej 8/10. Nawierzchnie placu manewrowego oraz parkingu projektuje się również z kostki granitowej 8/10. Obrzeża drogowe granitowe.
Parking przewidziano na 8 pojazdów + 1 stanowisko do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.
Odprowadzenie wód opadowych z placu manewrowego oraz parkingu poprzez osadnik z separato-rem po podczyszczeniu do rzeki Szkarpawy.
Place i ciągi piesze
Nawierzchnię placu przed budynkiem sanitarnym oraz dojścia pieszego do nabrzeża wzdłuż drogi dojazdowej projektuje się z kostki granitowej 6/8. Obrzeża chodnikowe granitowe. Korona nabrzeża i nawierzchni placów +1,10 do +1,20 m Kr.
Odprowadzenie wód opadowych z placu poprzez osadnik z separatorem po podczyszczeniu do rzeki Szkarpawy.
Budynek sanitarny
Na terenie działki nr ew. 125 projektuje się budynek sanitarny: parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie prostokątnym, o dachu dwuspadowym o nachyleniu połaci 30%. Poziom posadzki parteru – na rzędnej +1,48 m Kr. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany warstwowe z gazobe-tonu ocieplone wełna mineralną z warstwą zewnętrzną z cegły klinkierowej oraz konstrukcji drew-nianej szachulcowej. Dach przekryty dachówką ceramiczną. W budynku znajdują się toalety: męska oraz damska połączona z toaletą dla niepełnosprawnych i pomieszczenie gospodarcze.
Woda w budynku doprowadzona z sieci wiejskiej, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych.
Ścieki odprowadzone do zbiornika bezodpływowego.
Energia elektryczna z sieci napowietrznej przyłączona poprzez przyłącze kablowe.
Ogrzewanie budynku elektryczne.
Wody opadowe odprowadzone na teren i zagospodarowane w obrębie działki.
Budynek sanitarny zaprojektowano tak, aby był dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Mała architektura
Projektuje się ustawienie 8 ławek o wymiarach około 50x200 cm i zakotwienie ich w nawierzchni nabrzeża postojowego oraz zlokalizowanie trzech koszy na śmieci o pojemności ok. 70 l. Na na-brzeżu zlokalizowane będą stojaki ze sprzętem ratunkowym.
Zieleń
Projekt przewiduje nasadzenie 10 drzew liściastych z dowozem gleby urodzajnej dla potrzeb za-prawiania dołów pod sadzone drzewa. Do nasadzeń zastosować dorodny materiał roślinny: drzewa liściaste o obwodach 10-12 cm, o wys. 1,0-1,2 m. Miski drzew ściółkować korą grubości ok. 4 cm. Rośliny objąć 3 letnią pielęgnacją.
Powierzchnie gleby w obrębie inwestycji należy obsiać trawą (np. uniwersalna mieszanka traw): jako humus użyć należy miejscowej gleby urodzajnej (grubość minimum 10 cm). Humus powinien zostać nawieziony i podlany wodą.


Kontakt do osoby merytorycznej:
Adam Jędruszczak
Tel. 55 247 81 71 wew. 30
E-mail: adam.jedruszczak@stegna.pl
 

 Informacje o projekcie:
- www.petla-zulawska.pl
- www.poig.gov.pl
- www.mrr.gov.pl
- www.pot.gov.pl

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

logo POIG

Liczba wyświetleń: 856