Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

"Nowoczesny Patriotyzm" z szefem Kancelarii Prezydenta RP w Stegnie Drukuj Stworz PDF

Fundacja Rozwoju Wolontariatu i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej majÄ… przyjemność poinformować o kolejnych z cyklu warsztatach na temat nowoczesnego patriotyzmu, które odbÄ™dÄ… siÄ™ 10 sierpnia w województwie pomorskim. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek MichaÅ‚owski, w ramach programu „Nowoczesny Patriotyzm” odwiedzi dzieci i mÅ‚odzież szkolnÄ… z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie.

Stegna sÅ‚ynie nie tylko z piÄ™knych piaszczystych plaż, lecz także z wielopokoleniowych tradycji rybackich i Å›redniowiecznej potÄ™gi nadmorskiego szlaku handlowego. Warsztaty bÄ™dÄ… okazjÄ… do przypomnienia historii tej nadbaÅ‚tyckiej miejscowoÅ›ci, jej zabytków i legend oraz prezentacji wartoÅ›ci narodowych, które sÄ… na co dzieÅ„ pielÄ™gnowane przez mieszkaÅ„ców Pomorza. Podczas zajęć w Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie, Szef Kancelarii Prezydenta RP wystÄ…pi w roli eksperta, który odpowie na pytania o postawy i uczucia zwiÄ…zane ze wspóÅ‚czesnym postrzeganiem patriotyzmu.

- Pan Minister Jacek MichaÅ‚owski wspólnie z dziećmi i mÅ‚odzieżą ze szkoÅ‚y w Stegnie porozmawiajÄ… o sposobach prezentowania patriotycznych postaw przez Polaków w codziennym życiu. Przygotowane przez wolontariuszy-studentów zabawy i quizy skupiÄ… siÄ™ wokóÅ‚ tradycji i walorów, które wyróżniajÄ… nas na tle innych krajów wspóÅ‚czesnej Europy. Interaktywne zajÄ™cia w formie warsztatów majÄ… też za zadanie przybliżyć najmÅ‚odszym podstawowe symbole i wartoÅ›ci, takie jak m.in. flaga, godÅ‚o i hymn Polski – powiedziaÅ‚ ZdzisÅ‚aw Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Cykl warsztatów z Honorowymi Wolontariuszami zainicjowaÅ‚y spotkania z DoradcÄ… Prezydenta RP Panem Janem LityÅ„skim w Łaźcu (woj. Å›lÄ…skie) oraz z Panem Ministrem Maciejem Klimczakiem (woj. warmiÅ„sko-mazurskie), które odbyÅ‚y siÄ™ 27 lipca. Program „Nowoczesny Patriotyzm” bÄ™dzie realizowany do 11 listopada 2012 roku, w 12 szkoÅ‚ach podstawowych, mieszczÄ…cych siÄ™ w miejscowoÅ›ciach do 20 tysiÄ™cy mieszkaÅ„ców. W trakcie projektu studenci-wolontariusze Fundacji Rozwoju Wolontariatu zrealizujÄ… 12 autorskich mini projektów edukacyjnych, których treÅ›ci majÄ… za zadanie budować wspólne poczucie zaangażowania emocjonalnego uczestników, poczynajÄ…c od tego co najbliższe sercu, rodzinne, lokalne, a nastÄ™pnie ukazujÄ…c to co szersze, polskie i uniwersalne.

Liczba wyświetleń: 1268