Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Program "Nowoczesny Patriotyzm" - spotkanie Szefa Kancelarii Prezydenta z młodzieżą Drukuj Stworz PDF

W piÄ…tek w ramach programu „Nowoczesny Patriotyzm” Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek MichaÅ‚owski spotkaÅ‚ siÄ™ z dziećmi i mÅ‚odzieżą w Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie (województwo pomorskie).

 

Jako Honorowy Wolontariusz minister Michałowski rozmawiał z uczniami o pojęciu nowoczesnego patriotyzmu oraz dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z działalności publicznej.

 

Zdaniem ministra, istota wspóÅ‚czesnego patriotyzmu polega na jego dobrowolnoÅ›ci i poczuciu wspólnoty. - Nowoczesny patriotyzm to coÅ›, co daje nam radość bycia razem w naszym otoczeniu, w naszej miejscowoÅ›ci, z naszymi przyjacióÅ‚mi. Niezależnie od tego, że sÄ… miÄ™dzy nami różnice wieku, pÅ‚ci, poglÄ…dów politycznych, mamy coÅ›, co nas Å‚Ä…czy – wspólne korzenie. To jest wÅ‚aÅ›nie to, co nas Å‚Ä…czy, a nie dzieli. Z każdym czÅ‚owiekiem można znaleźć liniÄ™ porozumienia. – podkreÅ›laÅ‚ Szef Kancelarii Prezydenta RP. Patriotyzm, zdaniem ministra, to także wspólna radość z tego, z czego możemy być dumni.

 

PrzedsiÄ™wziÄ™cie realizowane jest przez FundacjÄ™ Rozwoju Wolontariatu pod honorowym patronatem Prezydenta RP. W jego ramach od poniedziaÅ‚ku w Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie mÅ‚odzi wolontariusze, studenci z Rzeszowa, Monika StrugaÅ‚a, Zbigniew Dworak, Dominika LataÅ„ska prowadzili zajÄ™cia dla mÅ‚odzieży.

 

UwieÅ„czeniem projektu byÅ‚o piÄ…tkowe spotkanie, podczas którego uczniowie wraz z Honorowym Wolontariuszem grali m.in. w "FamiliadÄ™", a pytania dotyczyÅ‚y wiedzy o Polsce. W spotkaniu uczestniczyÅ‚a również Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska oraz dyrektor ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie Renata Cichosz.

 

Podczas zajęć dzieci pokazywaÅ‚y prace plastyczne wykonane w trakcie warsztatów z wolontariuszami, a także taÅ„czyÅ‚y z Ministrem MichaÅ‚owskim poloneza.

 

- Celem akcji „Nowoczesny Patriotyzm” jest to, żebyÅ›my pamiÄ™tali, gdzie sÄ… nasze korzenie, jak wyglÄ…daÅ‚a nasza przeszÅ‚ość i kim jesteÅ›my. I choć różnimy siÄ™ w najróżniejszy sposób - mamy różne wyznania, poglÄ…dy polityczne, pracujemy w różnych miejscach, to mamy wspólny mianownik. Jest o wiele wiÄ™cej rzeczy, które nas Å‚Ä…czÄ… i ważne, żeby to dzieci wiedziaÅ‚y - powiedziaÅ‚ dziennikarzom po spotkaniu Jacek MichaÅ‚owski.


Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta patriotyzm to "nie tylko pÅ‚akanie nad naszÄ… historiÄ… i klÄ™skami narodowymi". - Powinna być też radość z tego, że przez ostatnie ponad 20 lat udaÅ‚o nam siÄ™ zbudować kraj, gdzie nie ma komunizmu, przemocy; gdzie mamy demokracjÄ™, gdzie ludzie pracujÄ…cy mogÄ… mieć to, na co zasÅ‚ugujÄ…. OczywiÅ›cie jest tak, że jednym jest Å‚atwiej, a drugim trudniej. I patriotyzm to jest też miÄ™dzy innymi to, żeby pamiÄ™tać o tych, którym jest trudniej i im pomagać – dodaÅ‚ minister MichaÅ‚owski.
 

ArtykuÅ‚ ze strony: http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,321,program-nowoczesny-patriotyzm-spotkanie-szefa-kancelarii-prezydenta-z-mlodzieza.html

Liczba wyświetleń: 1138