Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym pt.: "Wysokie loty nad Mierzeją Wiślaną, czyli ptaki migrujące jako wartość przyrodnicza regionu" Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków WÄ™drownych DRAPOLICZ zaprasza do udziaÅ‚u w projekcie edukacyjnym pt. "Wysokie loty nad MierzejÄ… WiÅ›lanÄ…, czyli ptaki migrujÄ…ce jako  wartość przyrodnicza regionu "

Zastanawiają się Państwo, dlaczego Mierzeja Wiślana jest tak ważnym przyrodniczo obszarem i jak można to wykorzystać w celu promowania regionu? Jeśli tak, to zachęcamy do udziału w naszych warsztatach.

 W ramach projektu omówione zostanÄ… nastÄ™pujÄ…ce zagadnienia::

  • znaczenie Mierzei WiÅ›lanej dla ptaków wÄ™drownych,
  • możliwoÅ›ci rozwoju turystyki kwalifikowanej i promocji regionu w oparciu o zjawisko migracji ptaków i innych wartoÅ›ci przyrodniczych Mierzei,
  • zagrożenia pÅ‚ynÄ…ce z nieprawidÅ‚owego zagospodarowywania obszarów cennych przyrodniczo.

Po teorii czas na praktykÄ™!

 

JeÅ›li zainteresowaÅ‚a PaÅ„stwa tematyka naszych dziaÅ‚aÅ„, ZAPRASZAMY na spotkania w terenie. BÄ™dzie to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć migracjÄ™ ptaków tuż nad naszymi gÅ‚owami. ZajÄ™cia odbÄ™dÄ… siÄ™ w Krynicy Morskiej na punkcie badawczym Stowarzyszenia DRAPOLICZ.

 

Terminy spotkań

PRELEKCJE:

Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej: 21.09.2012, godz. 17:00

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie: 22.09.2012, godz. 16:00

 

ZAJĘCIA TERENOWE:

Spotykamy siÄ™ w Krynicy Morskiej-LeÅ›niczówce (ok. 6 km od centrum miasta w stronÄ™ miejscowoÅ›ci Piaski) w terminach:

06-07.10.2012, godz. 8:00, 10:00, 12:00

 

Więcej informacji na: www.drapolicz.org.pl

 

Kontakt: Anna Kośmicka - koordynator projektu

Tel. 887-333-555

e-mail. [email protected]

 

ZAPRASZAMY!!!

Program edukacyjny dofinansowuje WFOSiGW w Gdańsku

 

Zdjęcia autorstwa Andrzeja Kośmickiego

Liczba wyświetleń: 1363