Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs na najlepsze prace naukowe dotyczące regionu Żuław delty Wisły edycja 2012 Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie Żuławy – gmin i powiatów żuławskich – ogłasza, po raz kolejny, konkurs na najlepsze prace naukowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktorskie, obronione w latach 2010 i 2011, związane tematycznie, bezpośrednio lub pośrednio, z regionem Żuław delty Wisły.


logo Stowarzyszenia Żuławy

 

Cele Konkursu to: upowszechnianie wiedzy o Å»uÅ‚awach delty WisÅ‚y; wzbudzenie zainteresowania Å»uÅ‚awami delty WisÅ‚y; upowszechnienie prac naukowych mogÄ…cych mieć wpÅ‚yw na rozwój Å»uÅ‚aw delty WisÅ‚y.


Pracę do Konkursu może zgłosić jej autor (autorzy).


Fundusz nagród w Konkursie wynosi minimum 4 000,00 zÅ‚otych (w zależnoÅ›ci od iloÅ›ci zgÅ‚oszonych prac konkursowych).


Termin nadsyÅ‚ania prac i wniosków upÅ‚ywa z dniem 8 stycznia 2013 r. (liczy siÄ™ data wpÅ‚yniÄ™cia pracy i wniosku do siedziby Stowarzyszenia Å»uÅ‚awy).


Wszelkie informacje nt. konkursu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Å»uÅ‚awy w Nowym Dworze GdaÅ„skim, tel. 509396900, bÄ…dź po przesÅ‚aniu zapytania na adres e-mail: [email protected] .

 

> Ogłoszenie
> Regulamin
> Wniosek


Liczba wyświetleń: 1223