Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 28 czerwca 2012r. do 30 sierpnia 2012 r. Drukuj Stworz PDF

1. Codzienne spotkania z mieszkańcami

2. Udział w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach Gminy Stegna

3. Udział w imprezie „Dzień Rybaka” w Jantarze

4. Udział w wystawie „Aktywni Razem” w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jantarze

5. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej

6. Udział w wernisażu „Impresje Żuławskie” w bibliotece w Stegnie

7. Udział w konkursie recytatorskim „Ocalić od zapomnienia” w świetlicy wiejskiej  w Żuławkach

8. Udział w festynach w Junoszynie (3 festyny)

9. Udział w otwarciu Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej

10.  Udział w sobotnich koncertach organowych w kościele w Stegnie

11.  Spotkanie z rolnikami z Mikoszewa w sprawie wypasu bydła na łąkach nadwiślańskich

12.  Udział w Walnym zebraniu członków Spółdzielni Socjalnej Partner

13.  Udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej

14.  Udział w Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze w dniach 14-15 lipca

15.  Udział w spotkaniu z P. Leszkiem Millerem w Stegnie w ramach „Pogodne Lato z SLD”

16.  Udział w koncercie Lato z Radiem w Stegnie spotkanie z prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim

17.  Udział w 2 posiedzeniach Rady Zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

18.  spotkania z pracownikami Urzędu – organizowane cyklicznie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

19.  Udział w spotkaniu z firmą brokerską w sprawie ubezpieczeń

20.  Udział w spotkaniu w sprawie Dożynek Gminnych w Rybinie

21.  Udział w obchodach Święta Policji w Nowym Dworze Gdańskim

22.  Udział w obchodach 10 lecia Fundacji Pokolenia w Tczewie

23.  Udział w koncertach szkoły muzycznej z Palafolls w Hiszpanii w szkole w Drewnicy i Mikoszewie, spotkanie z burmistrzem Palafolls

24.  Udział w obchodach 20 lecia klubu „Czarni Przemysław”

25.  Spotkanie z Szefem Kancelarii Prezydenta Jackiem  Michałowskim w ramach programu "Nowoczesny Patriotyzm".

26.  Spotkanie z Radosławem Jasińskim dyrektorem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

27.  Spotkanie ze Zdzisławem  Hofmanem  - dyrektorem centrum Szkoleniowego KLANZA (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

28.  Udział w obchodach Europejskiego Święta Bursztynu w Wieluniu

29.  Podpisanie umowy na realizacje projektu „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej „Jantarowa Przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu

30.  Udział w Amberfestiwalu w Jantarnym

31.  Udział w spotkaniu z Dyrektorami wszystkich szkół w Gminie Stegna

32.  Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej

33.  Udział w festynie w Mikoszewie

34.  Udział w festynie w Drewnicy

35.  Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej

36.  Udział w spotkaniu z dyr. Jabłonowskim w sprawie odwodnienia ul. Gdańskiej w Stegnie

37.  Podpisanie umów i rozpoczęcie prac termo-modernizacyjnych w szkołach

38.  Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie

39.  Udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

40.  Złożenie wniosków na dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych;

a)      Kanalizacja w Chełmku Osadzie I Etap

b)      Remont budynku mieszkalnego w Wiśniówce

41.   Przygotowywanie dokumentacji do przetargu na budowę kanalizacji w Chełmku Osadzie (100% dofinansowania)

42.  Udział w spotkaniu Zarządu LGR Brać Rybacka Mierzei Wiślanej z Wójtami i Burmistrzami gmin będącymi członkiem LGR

43.  Spotkanie z Dyrektorem Chejmanowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w/s zasad i terminów wypłaty odszkodowania za grunty, które będą przejmowane pod drogę ekspresową S7

44.  Udział w spotkaniach grupy roboczej związanej z „ustawą śmieciową”

45.  Wizytowanie z Radą Gminy pomieszczeń przygotowywanych na pralnie przez Spółdzielnię Partner

46.  Udział w radach budowy kanalizacji

Liczba wyświetleń: 1023