Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Drukuj Stworz PDF

      do szkoÅ‚y                     Przedszkole

Dnia 3 wrzeÅ›nia 2012 r. nastÄ…piÅ‚o uroczyste rozpoczÄ™cie roku szkolnego we wszystkich naszych placówkach oÅ›wiatowych. Tradycyjnie rok szkolny rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ od uczestniczenia we mszy Å›wiÄ™tej. NastÄ™pnie wszyscy udali siÄ™ do szkóÅ‚ na apel. Jak przy każdej ważnej uroczystoÅ›ci zostaÅ‚ odÅ›piewany hymn narodowy. NastÄ™pnie Panie Dyrektorki powitaÅ‚y zebranych goÅ›ci, rodziców, grono pedagogiczne, dzieci i mÅ‚odzież. Z lekkim wzruszeniem wspomniano o wakacjach, które dobiegÅ‚y koÅ„ca. Panie Dyrektorki przedstawiÅ‚y gÅ‚ówne zaÅ‚ożenia na nadchodzÄ…cy rok.

 

Na apelach odbyÅ‚o siÄ™ również uroczyste wrÄ™czenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopieÅ„ nauczyciela mianowanego. W tym roku do egzaminu na awans zawodowy nauczyciela mianowanego przystÄ…piÅ‚o 2 nauczycieli, tj. Pani WiesÅ‚awa CharliÅ„ska z ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy oraz Pani Danuta SokoÅ‚owska ze SzkoÅ‚y Podstawowej w Jantarze. Panie otrzymaÅ‚y od Pani Wójt i Pana Wójta gratulacje wraz z aktem mianowania oraz zÅ‚ożyÅ‚y uroczyste Å›lubowanie.

 

Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

 

Wszystkim przedszkolakom i uczniom życzymy przyjemnoÅ›ci z nawiÄ…zywania nowych przyjaźni, miÅ‚ych spotkaÅ„ z koleżankami i kolegami, dużo życzliwoÅ›ci, a przede wszystkim radoÅ›ci tworzenia i mÄ…drych decyzji oraz udanego rozwoju wÅ‚asnych uzdolnieÅ„ i zainteresowaÅ„.

 

Natomiast Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom szkóÅ‚ życzymy  wielu sukcesów w pracy, cierpliwoÅ›ci, spokoju oraz aby postÄ™py i osiÄ…gniÄ™cia uczniów dawaÅ‚y Wam dużo zadowolenia

 

Jan Brzechwa - „Nowy rok szkolny”

 

Być starszym – to marzenie dzieci

A przecież czas tak szybko leci

mija godzina za godzinÄ…

nim siÄ™ spostrzegÅ‚eÅ› – rok upÅ‚ynÄ…Å‚.

 

I nowa bije już godzina

nowy rok szkolny siÄ™ zaczyna

Już czeka szkoła i koledzy

I w książkach zasób nowej wiedzy.

 

Jakżesz lubiłem w młodych latach

pod koniec upalnego lata

do miłej szkoły biec z tornistrem

i łowić wszystko wzrokiem bystrym.

 

Szkoła! Marzenie najgorętsze!

Gdzie klasa jest? Na którym piÄ™trze?

Gdzie moja Å‚awka? W którym rzÄ™dzie?

Kto obok w ławce siedzieć będzie?

 

IdÄ™ przez gwarne korytarze

WidzÄ™ coraz to nowe twarze.

A oto dawny mój kolega

Już mnie zobaczył już podbiega.

 

- Gdzie byłeś w lecie? Zbierasz znaczki?

- Zdałeś poprawkę? Bez ściągaczki?

- SiÄ…dziemy razem w nowej Å‚awce

Wiesz… poprosimy wychowawcÄ™.

Liczba wyświetleń: 1324